Brandvæsen

38 pct. af alle brandsyn resulterede i påbud

Sidste år udførte landets beredskaber godt 24.000 brandsyn af f.eks. forsamlingslokaler, butikker, hoteller, skoler og hospitaler. Det resulterede i over 21.000 påbud om forbedring af brandsikkerheden. I gennemsnit blev der givet 2,25 påbud ved hvert brandsyn, og ud af det samlede antal brandsynsobjekter fik 38 pct. af dem et påbud. Det viser tal fra Danske Beredskaber.

Brandvæsen

Brandvæsener får mulighed for at udstede påbud og forbud

Når landets brandvæsener udfører brandsyn og i den forbindelse konstaterer ulovlige driftsmæssige forhold, som også er byggetekniske, så udløser det i dag et større bureaukrati. Brandvæsenerne skal nemlig indberette de ulovlige forhold til kommunerne, som så skal lave deres egen sagsbehandling. Men et nyt lovforslag vil gøre det muligt for brandvæsenerne selv at udstede påbud og forbud på stedet.

Brandvæsen

Minister: Byggesager må ikke flyttes til beredskaberne

Kommunerne får ikke lov til at flytte behandlingen af byggesager til de fælleskommunale beredskaber. Det slår transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fast. KL havde ellers ønsket, at der i nye regler blev givet mulighed for at flytte sagsbehandlingen i byggesager til beredskaberne, men det har en række erhvervsorganisationer modsat sig – og dem vælger ministeren at lytte til.

Brandvæsen

Kommuner advarer mod nye brandsynsregler

Oprettelsen af de fælleskommunale brandvæsener har ført til, at bl.a. brandsynssager i dag sendes frem og tilbage mellem de nye brandvæsener og deres ejerkommuner. Og et nyt lovforslag, der skulle rette op på den uhensigtsmæssighed, har et alt for snævert anvendelsesområde. Derfor vil lovforslaget resultere i en øget administrativ byrde, lyder det advarende fra KL.

Brandvæsen

Nye og mere lempelige regler om brandsyn på vej

Fremover bliver det i højere grad de enkelte kommuner, som skal beslutte, hvor der skal foretages brandsyn. Kommunerne får således mulighed for at målrette deres brandsyn mod de bygninger og virksomheder, hvor de konkret vurderer, at brandsynene vil give mest effekt. Samtidig er det slut med faste brandsynsterminer. Det er de vigtigste elementer i en ny bekendtgørelse.

Brandvæsen

Næsten alle brandsyn blev gennemført i 2013

I 2013 manglede Gentofte, Gladsaxe og Ishøj kommuner at gennemføre 1-2 procent af de lovpligtige brandsyn, mens Horsens Kommune manglede 15 procent. Alle fire kommuner har afleveret begrundede redegørelser til Beredskabsstyrelsen. Men de øvrige 94 kommuner har gennemført alle brandsyn.

Brandvæsen

Kommuner sætter rekord i brandsyn

Kommunerne foretog i 2010 hele 99,6 procent af de lovpligtige brandsyn. Det er en fremgang i forhold til året før, og er det hidtil bedste resultat. I 2010 foretog kommunerne i alt over 34.000 brandsyn, og kun fire kommuner fik ikke gennemført alle de lovpligtige brandsyn.