Brandvæsenerne havde travl aften uden den store dramatik

Som sædvanligt har landets brandvæsener haft en travl nytårsaften med mange udrykninger, men de er især gået til containerbrande. Hos Falck steg antallet af brandudrykninger en smule i forhold til 2010, og samme billede tegner sig i København, hvor antallet af udrykninger passerede 100. Derimod tyder de foreløbige oplysninger på, at der på landsplan kun har været få større brande, hvor en brand i et supermarked i Aalborg lader til at have været nattens mest omfattende.

Hos Falck, der står for brandslukningen i 2/3 af landet, viser en opgørelse, at der nytårsnat har været 165 brande – mod 153 året før. Antallet af brande ligger dog fortsat langt under niveauet i 2008/2009 og 2009/2010, hvor der var henholdsvis 278 og 268 brandudrykninger. Tallene er ikke helt sammenlignelige, da Falck de seneste år har mistet en række brandslukningsaftaler.

De 165 brandudrykninger har helt overvejende været til containerbrande.

”Der har været koldt og vådt flere steder i landet, og det kan have været årsag til det relativt lave antal brande, og derudover kan vi selvfølgelig også håbe på, at folk er blevet bedre til at passe på sig selv, hinanden og omgivelserne”, fortæller kommunikationsmedarbejder Trine Kristensen fra Falck.

Der foreligger ikke en samlet opgørelse over de kommunale brandvæseners udrykninger. Men landets største brandvæsen, Københavns Brandvæsen, har haft 108 udrykninger samt fem udrykninger i fællesskab med Frederiksberg Brandvæsen. Desuden har Frederiksberg Brandvæsen selv haft 13 udrykninger. Kun tre af de 108 udrykninger var til egentlige bygningsbrande, mens der var 42 container- og skraldespandsbrande samt fem bilbrande. Sidste år havde Københavns Brandvæsen til sammenligning 84 udrykninger.

I de københavnske omegnskommuner, der alarmeres fra alarmcentralen i København, har der i år været 71 udrykninger mod 72 året før. Flest udrykninger havde brandstationen i Hvidovre, der måtte afsted 14 gange, samt stationerne i Glostrup og Taastrup, der hver havde 13 udrykninger. Hørsholm havde den fredeligste nytårsaften med kun en enkelt udrykning, som var til en automatisk alarm.

Af større opgaver kan nævnes en brand i et supermarked i Aalborg, hvor branden blev antændt af enten fyrværkeri eller en decideret brandbombe og anrettede store skader på supermarkedet og andre butikker i ejendommen. En tolænget ejendom med stråtag i Sallinge på Midtfyn nedbrændte endvidere kort før midnat.

Københavns Brandvæsen havde en mindre tagbrand på Østerbro, der hurtigt blev slukket. Desuden melder brandvæsenet om, der under udrykning opstod brand i et af brandvæsenets egne køretøjer. Branden opstod i køretøjets ene forhjul, og den blev hurtigt slukket.

Annonce