Corona-virus: Beredskabets værnepligtige skal fortsat blive på kasernerne

Beredskabsstyrelsens værnepligtige skal stadig blive på kaserneområderne for at sikre, at styrelsen kan opretholde det nødvendige beredskab samt for at minimere risikoen for smittespredning. Der er til enhver tid omkring 320 værnepligtige, der gør tjeneste på Beredskabsstyrelsens operative centre i hele landet. Tiltaget gælder for alle de værnepligtige.

Hos Beredskabsstyrelsen udgør de værnepligtige en vigtig del af det operative beredskab, og på den baggrund blev det den 11. marts 2020 besluttet at inddrage udgangsfrihed og weekendorlov for værnepligtigt personel – det vil sig menige og sergentelever – for at sikre, at beredskabet kan opretholdes. Tiltaget medvirker også til at minimere risikoen for smittespredning.

Det er nu besluttet at opretholde og forlænge dette tiltag. Indtil videre strækker tiltaget sig – i lighed med regeringen generelle foranstaltninger – frem til 30. marts 2020, og fremadrettet vil tidsperspektivet ligeledes følge den tidshorisont, som regeringen melder ud.

”Det er usædvanligt, at vi i så stort omfang holder de værnepligtige på Beredskabsstyrelsens kaserner. Men jeg er sikker på, at både de værnepligtige, deres pårørende og befolkningen forstår, at situationen i det hele taget er usædvanlig. Og at der derfor er behov for, at vi alle steder i beredskabet opretholder vores evne til at passe på Danmark og hinanden, sådan som forholdene er”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Kan få fri til særlige begivenheder

Der er til enhver tid omkring 320 værnepligtige, der gør tjeneste på Beredskabsstyrelsens operative centre i hele landet. Tiltaget gælder for alle de værnepligtige. På beredskabscentrene følger man en pragmatisk linje for så vidt angår enkelte værnepligtiges behov for at få fri til eksempelvis særlige familiebegivenheder, hvis de almindelige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i øvrigt følges. Disse ønsker vurderes fra sag til sag.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges naturligvis også af værnepligtige og øvrigt tilstedeværende personel på alle Beredskabsstyrelsens tjenestesteder, og hvis en værnepligtig f.eks. udviser symptomer på sygdom, vil vedkommende blive transporteret hjem af Beredskabsstyrelsen under særlige foranstaltninger for ikke at udsætte andre for smitte.

Annonce