Databrud hos Beredskabsstyrelsen rammer statslige og kommunale beredskaber

Mandskab fra det operative statslige og kommunale redningsberedskab kan have fået kompromitteret deres oplysninger som følge af et databrud hos Beredskabsstyrelsen. Indtil videre har Beredskabsstyrelsen kun givet sparsomme oplysninger om sårbarheden i it-systemerne, men det ligger fast, at den har eksisteret i en årrække.

Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som driver it-systemerne hos Beredskabsstyrelsen, og her er man blevet opmærksomme på en it-sårbarhed hos Beredskabsstyrelsen.

Sårbarheden, der har eksisteret i en årrække, er ifølge Beredskabsstyrelsen nu afhjulpet. Styrelsen oplyser ikke nærmere om, hvilke systemer, som er berørt, men ifølge BeredskabsInfos oplysninger drejer det sig blandt andet om Beredskabsstyrelsens statistikbank og ODIN-systemet, hvor beredskabets udrykninger registreres, samt systemet HERO.

”Sårbarheden vedrørte adgang til en række uklassificerede systemer, og der er pt. ikke indikationer på, at Beredskabsstyrelsens it-systemer har været kompromitteret, men det kan på nuværende tidspunkt stadig ikke udelukkes, at det er sket. Beredskabsstyrelsen har derfor besluttet at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til Datatilsynet”, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Brugere får skiftet password

Ifølge Beredskabsstyrelsen kan databruddet potentielt have ramt mandskab, der indgår i personelpuljer eller har indgået i det operative statslige eller kommunale redningsberedskab. Brugere af Statistikbanken vil automatisk få skiftet password, mens brugere af ODIN ikke skal foretage sig noget, da adgangen styres via MitID.

”Beredskabsstyrelsen tager sagen meget alvorligt, da tillid til informationssikkerheden er en del af grundlaget for, at vi på en sikker måde kan varetage vores opgaver”, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Annonce