Øvelse: Radioaktiv sky rammer by nær Viborg

Beredskabsstyrelsen holder i den kommende uge en stor måleøvelse i Finderup øvelsesområde ved Viborg. Under øvelsen vil målehold fra Tyskland, Norge, Sverige, Island og Danmark øve sig i at kortlægge radioaktiv forurening i en by. Omkring 50 personer iført beskyttelsesudstyr og med støtte fra luftbårne droner rykker således ud for at måle den radioaktive forurening.

Scenariet for øvelsen er, at en radioaktiv sky fra et polsk kernekraftværk er drevet ind over byen. Øvelsen, CONTEX 2016, finder sted den 17.-18. august 2016, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Under øvelsen skal måleholdene trænes i at kortlægge såkaldte hotspots rundt omkring i byen, hvor der befinder sig større mængder af radioaktivt nedfald. At lokalisere det radioaktive nedfald er særligt udfordrende i en by og stiller særskilte krav til målemetoder og -taktik, fordi bygninger og materialer selv kan udsende stråling og afskærme strålingen fra radioaktivt nedfald.

Deltagere fra fem lande

I øvelsen deltager målehold fra Tyskland, Norge, Sverige, Island og Danmark. En del af øvelsen vil nemlig også bestå i at træne procedurerne for at anmode og modtage hjælp fra udlandet i tilfælde af en atomulykke med konsekvens for dansk område.

Kortlægningen af hotspots på gadeplan vil blive suppleret af en propeldrone udstyret med instrumenter, som kan spore radioaktive kilder. En fastvinget drone vil også overflyve og fotografere byen, så der kan udarbejdes opdaterede kort over indsatsområdet.

En ekspertgruppe fra Beredskabsstyrelsens nukleare beredskab vil vurdere og analysere de indrapporterede data om strålingsniveauerne i byen. På baggrund af indberetningerne vil eksperterne informere offentligheden om situationens udvikling og anbefale, hvordan borgerne bedst kan tage vare på deres egen sikkerhed og sundhed. Det kunne eksempelvis være, at beboerne i byen skulle søge inden døre, have udleveret jod eller evakueres fra deres hjem.

Under hele øvelsen vil ekspertgruppen befinde sig i et situationsrum hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning.

Udover målespecialister fra Beredskabsstyrelsens seks operative afdelinger i Haderslev, Herning, Thisted, Næstved, Hedehusene og Allinge deltager også målehold fra Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse (SIS) og Forsvarets CBRN-kompagni i øvelsen.

Annonce