Ny efteruddannelse styrker indsatsledere

Arkivfoto: Kim Matthäi Leland

Beredskabsstyrelsen justerer nu på efteruddannelsen af indsatsledere, så der blandt andet indføres 24 timers obligatorisk videreuddannelse hvert tredje år. Samlet set reduceres antallet af timer, som indsatslederne skal anvende på efteruddannelse, men ifølge Beredskabsstyrelsen er målet er at styrke indsatsledernes beredskabsfaglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Den primære ændring i efteruddannelsen er, at de 24 timers årlige efteruddannelse i egen beredskabsenhed reduceres til 12 timer. Fokus rettes her mod tværfaglig ledelse med f.eks. sundhedsberedskabet, politiet, miljømyndigheder, krisestyringsorganisation m.v. Samtidig indføres 24 timers obligatorisk efteruddannelse ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole hvert tredje år. Her vil fokus være på ledelse i en beredskabsfaglig kontekst.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at ændringerne bl.a. foretages på baggrund af et ændret risikobillede med flere og større klimarelaterede hændelser. Formålet med den justerede uddannelse er at gøre indsatslederne mere robuste og rutinerede i større og komplekse hændelsestyper.

Uddannelsen lokalt skal tage afsæt i hændelser, der kan ske i eget lokalområde, eller læring efter indsatser der har været i egen beredskabsenhed. Uddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole tager udgangspunkt i virkelige scenarier, der bygger på større og komplekse hændelser, der har været igennem de seneste år.

”Indsatslederne i redningsberedskaberne har generelt et højt fagligt niveau, som bliver yderligere løftet med de nye tiltag. Det gælder dels det beredskabsfaglige, men også det ledelsesmæssige. Målet er, at redningsberedskaberne skal varetage deres opgaver endnu mere målrettet og effektivt, end det allerede er tilfældet”, siger chefen for Center for Uddannelse i Beredskabsstyrelsen, Tine Overby.

Den opdaterede ramme om efteruddannelsen træder i kraft pr. 1. januar 2018.

Annonce