Debat: Deltidsbrandfolk får en urimelig løn

Arkivfoto

Landets deltidsbrandfolk står til rådighed hele døgnet, året rundt, og det honoreres med 900 kr. om måneden og 100 kr. pr. vagtdøgn. Men det er helt urimeligt, at brandfolkene ikke bliver honoreret bare lidt fornuftigt – og manglen på deltidsbrandfolk burde gøre, at brandfolkene blev tilgodeset af regeringen. Det skriver tillidsrepræsentant Lars Juul fra Slagelse i dette debatindlæg.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til BeredskabsInfo. 

Af Lars Juul, tillidsrepræsentant, Slagelse Brandvæsen

Som tillidsrepræsentant for deltidsansatte brandmænd/-kvinder i Slagelse ønsker jeg, at der kommer fokus på overenskomstforhandlinger på dette område.

Trepartsforhandlingerne er overstået, og jeg kan konstatere, at det igen ser ud som om, at deltidsansatte brandmænd/-kvinder ikke får noget. Særligt sundhedssektoren, pædagoger, kriminalforsorgen, ufaglærte på sosu-overenskomst og portører i regionerne kan på forskellig vis få del i lønløftet. Men vi står til rådighed 24/7/365, og for dette får vi 900 kr. om måneden og 100 kr. pr. vagtdøgn, der præsteres.

Det er helt urimeligt, at vi som en stor del af det danske beredskab ikke på nogen måde bliver honoreret bare lidt fornuftigt. Vi er så langt bagud på lønninger i forhold til andre, og selv om vi er deltidsansatte, har vi stadig krav på at få del i det ekstra lønløft, som regeringen mener skal tilfalde de faggrupper, som de offentlige arbejdsgivere mangler mest – og derfor har behov for at tiltrække og fastholde. Og netop deltidsansatte brandmænd/-kvinder er en mangelvare i hele Danmark.

Kommunerne rundt omkring i det ganske land har simpelthen ikke råd til at fuldtidsansætte alle brandmænd/-kvinder, da lønudgiften vil vokse betragteligt, og det danske beredskab er bygget på deltid med mødepligt inden for 5 min.

Med dette indlæg ønsker jeg igen fokus på, hvor lidt vi får for at stå til rådighed året rundt.

Annonce