Deltidsbrandfolk i Falck får ny overenskomst – trods et flertal af nej-stemmer

En ny overenskomst for de deltidsansatte brandfolk i Falck bliver nu en realitet. Overenskomsten har hen over sommeren været i urafstemning blandt brandfolkene, men selv om der var mere end dobbelt så mange nej-stemmer som ja-stemmer, så betyder en meget lav stemmeprocent, at overenskomsten anses for godkendt af brandfolkene.

Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) og Dansk Erhverv blev den 24. juni 2020 enige om en ny overenskomst for de deltidsansatte brandfolk i Falck. Overenskomsten omfatter perioden 2020-2023.

Ifølge LFDB er langt størstedelen af midlerne i den nye overenskomst anvendt på en forhøjelse af de faste honorarer, så pengene kommer flest muligt til gode. Desuden er der fastholdt et protokollat om støtte til fornyelse af stort kørekort hvert 5. år, ligesom det er aftalt, at der skal nedsættes et udvalg, som skal se på de teknologiske muligheder, herunder i forbindelse med retursvar ved udkald af brandfolkene. Endelig er der oprettet en ny pulje, hvor deltidsbrandfolk kan søge om midler til lokale projekter på brandstationerne.

Lav stemmeprocent

Overenskomsten har nu været i urafstemning blandt LFDB’s medlemmer. Kun 16 pct. af de stemmeberettigede medlemmer havde dog valgt at stemme, og stemmerne fordelte sig på 5 pct. ja-stemmer og 11 pct. nej-stemmer.

Trods den markant højere andel af nej-stemmer indebærer resultatet af urafstemningen, at overenskomsten er godkendt. Det følger nemlig af LFDB’s vedtægter, at en ny overenskomst kun kan forkastes, hvis mindst 35 pct. af de stemmeberettigede har stemt imod overenskomsten. Og med 11 pct. nej-stemmer er man altså meget langt fra at nå den andel.

Annonce