Dropper plan om færre brandfolk

Fra årsskiftet var det planen, at beredskabet på brandstationen i Hårlev skulle reduceres fra seks til fire brandfolk, men nu har Stevns Kommune besluttet at fastholde den nuværende bemanding. Hermed vil der fortsat være en holdleder og fem brandfolk i beredskab døgnet rundt.

Beslutningen om at reducere beredskab blev truffet i forbindelse med Østsjællands Beredskabs nye risikobaserede dimensionering. Her var det en forudsætning, at der skulle indkøbes nyt materiel, som skulle give et behov for færre brandfolk.

Siden da er Østsjællands Beredskab imidlertid blevet opløst, og det nye materiel er ikke blevet indkøbt. En intern undersøgelse har samtidig vist, at der ved godt 40 pct. af udrykningerne fra stationen i Hårlev er behov for seks brandfolk. Hvis der kun var fire brandfolk på disse udrykninger, ville de sidste to brandfolk skulle komme fra andre stationer.

Stevns Kommune – der fremover indgår i et nyt beredskabssamarbejde med Køge og Solrød kommuner – har derfor arbejdet målrettet på at kunne fastholde bemandingen i Hårlev.

Skal lave ny plan for risikobaseret dimensionering

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at fastholde antallet af brandfolk på stationen i Hårlev. Det er magtpåliggende for mig, at der skal være stor sikkerhed og tryghed for stevnsboerne, og da forudsætningerne for at ændre på bemandingen forsvandt, blev vi nødt til at handle på det hurtigt”, siger borgmester Anette Mortensen.

I løbet af 2020 skal Stevns Kommune, sammen med Køge og Solrød kommuner, udarbejde en ny risikobaseret dimensionering. Her vil det blive vurderet på ny, hvad behovet for mandskab og materiel på den enkelte brandstation skal være.

Annonce