Brandvæsen

Brandfolk: Ledelse har pyntet på rapport

Konflikten mellem brandfolkene og ledelsen i Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er nu så tilspidset, at brandfolk fra Nærum brandstation har sendt anonyme klager til kommunen over beredskabschefen. Konflikten går blandt andet ud på, at der er fejl og mangler i en rapport omkring nødvendigheden af en ekstra drejestige. Ifølge tillidsmanden for brandfolkene i Birkerød er der bevidst blevet pyntet på rapporten fra ledelsens side.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandfolk vrede over flytning af tankvogn

I dag råder beredskabet i Halsnæs Kommune over i alt fire tankvogne, fordelt med to i Hundested og to i Frederiksværk. Men mens de to tankvogne i Hundested er af nyere dato, så er begge tankvogne i Frederiksværk ældre og nedslidte. Den ene tankvogn i Frederiksværk må nu skrottes, og derfor vil kommunen flytte en af Hundesteds tankvogne til Frederiksværk – selv om Beredskabsstyrelsen anbefaler, at der er to tankvogne på hver station. Kommunens beslutning falder ikke i god jord hos brandfolkene.

Google Maps
Præhospital

Fortsat kold luft mellem brandfolk og ledelse i Gentofte

Efter flere uger med hård kritik af Gentofte Brandvæsens Tetra-baserede radiosystem havde brandvæsenets ledelse i denne uge indkaldt medarbejderne til et stormøde. Men mødet har ikke fået brandfolkenes kritik til at forstumme. De har nu udarbejdet et svar på den redegørelse, som Gentofte Kommune præsenterede for politikerne, og her er brandfolkene stærkt kritiske overfor ledelsens udlægning af hele forløbet omkring indførelsen af de nye radio- og vagtcentralsystemer og de konkrete hændelser, hvor radiokommunikationen har svigtet. Desuden mener brandfolkene, at responstiderne er steget kraftigt, og at vagtcentralsystemet sender for store regninger til Region Hovedstaden.

Brandvæsen

Brandvæsener kørte kapløb om udrykningsdistrikter

Det bliver brandstationen i Skjern, som fremover skal rykke ud til brande i det område, der i dag dækkes fra hjælpebrandstationen i Lem. Det blev resultatet af et kapløb, som beredskabschef Bent Foldager fra Ringkøbing-Skjern Kommune Kommune fredag arrangerede mellem brandstationerne i Skjern og Ringkøbing. Skjern var hurtigst, så nu får de udvidet deres udrykningsdistrikt.

Brandvæsen

Nye Falck-stationer i Hårlev og Store Heddinge

Falck har overtaget en tidligere lager- og garagebygning på Industrivej 26 i Hårlev, og her vil Falck snarest gå i gang med at indrette en moderne brandstation. Den eksisterende brandstation er for lille til at rumme stationens nye autosprøjte, som er blevet indsat i forbindelse med, at stationen er opgraderet fra hjælpestation til selvstændig brandstation. Også i Store Heddinge er en ny Falck-station på tegnebrættet.

Google Maps
Brandvæsen

Brandvæsen overtager beredskab til søs

Brandvæsenet i Fredericia overtager opgaven med at redde nødstedte til havs i Lillebælt. Tidligere stod Falck for den opgave, men Falck kunne ikke leve op til kommunens nye krav om at have redningsbåden på vej fra stationen til vandet senest fem minutter efter alarmen. Brandvæsenets søredningsberedskab kommer formentlig til at bestå af én båd, og et antal brandfolk skal så specialuddannes til opgaven.