Dyr kontrakt på brandslukning til søs

Det vil også fremover være Østjyllands Brandvæsen, som vest for Storebælt skal stå for bekæmpelse af brand om bord på skibe til søs. Østjyllands Brandvæsen har således vundet et nyt udbud fra Beredskabsstyrelsen, hvor brandvæsenet var eneste tilbudsgiver. Men den nye kontrakt bliver dyr for styrelsen: Oprindeligt var prisen anslået til 4,6 mio. kr., men den er endt på 7,8 mio. kr.

Kontrakten på bekæmpelse af brand om bord i skibe til søs var tidligere på året i udbud, men her valgte Beredskabsstyrelsen at annullere udbuddet, da det modtagne tilbud – også fra Østjyllands Brandvæsen – var langt dyrere end ventet. I stedet blev der iværksat et nyt udbud, hvor kravene til beredskabet blev reduceret.

Nu har Beredskabsstyrelsen så indgået kontrakt med Østjyllands Brandvæsen, og tilsyneladende har styrelsen denne gang måttet acceptere den højere pris. Ifølge Beredskabsstyrelsen er prisen på kontrakten således endt på 7,8 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end de 4,6 mio. kr., som oprindeligt var anslået.

Billigere øst for Storebælt

Beredskabet omfatter 24-30 specialuddannede brandfolk, hvoraf der umiddelbart skal kunne afsendes et indsatshold bestående af en indsatsleder, en holdleder og fire brandfolk.

Tidligere på året fik Slagelse Brand og Redning kontrakt på det tilsvarende beredskab øst for Storebælt. Også her var der kun én tilbudsgiver, men denne kontrakt blev billigere for Beredskabsstyrelsen, der skal betale 5 mio. kr. til Slagelse Brand og Redning – kun 0,4 mio. kr. mere end oprindeligt anslået.

Annonce