Ekstraordinære sparekrav kan føre til lukning af brandstation

For få år siden blev brandstationen i Herlufmagle reddet fra en truende lukning, men nu er stationen atter i farezonen. Årsagen er, at Næstved Kommune har besluttet at reducere sit driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning med 1 mio. kr. om året, og derfor skal der nu findes besparelser på de ydelser, som leveres til Næstved Kommune. Også døgnbemandingen i Næstved kan blive ramt.

Næstved Kommune indgår i det fælleskommunale Midt- og Sydsjællands Brand & Redning sammen med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner. Næstved er den største kommune i beredskabet og betaler årligt ca. 18 mio. kr. af det samlede budget på 44 mio. kr.

Imidlertid har Næstved Kommune besluttet, at kommunens driftsbidrag til beredskabet skal reduceres med 0,5 mio. kr. i år og 1 mio. kr. fra 2017 og frem. Det sker inden Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er klar med en ny risikobaseret dimensionering. Konsekvensen er, at der nu skal findes muligheder for at justere serviceniveau og dimensionering for de dele af beredskabet, som udelukkende vedrører Næstved Kommune.

Kommune skal tage stilling til spareforslag

I øjeblikket er der fem spareforslag på bordet:

  • Alarmering og afsendelse af mindre mandskab, køretøjer og materiel fra brandstationerne i Fuglebjerg, Herlufmagle og Næstved til forskellige typer af udrykninger, hvor meldingen fra 112 indikerer, at det sandsynligvis drejer sig om en mindre hændelse.
  • Alarmering og afsendelse af mindre mandskab, køretøjer og materiel fra brandstationerne i Fuglebjerg, Herlufmagle og Næstved til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA).
  • Nedlæggelse af funktionen ”Holdleder som tekniske leder” for alle holdledere på brandstationerne i Fuglebjerg, Herlufmagle og Næstved.
  • Nedlæggelse af ordningen med en holdleder på døgnvagt på brandstationen i Næstved.
  • Lukning af brandstationen i Herlufmagle.

Der er endnu ikke sat beløb på de enkelte forslag, og derfor er det uklart, hvor mange af forslagene, som skal gennemføres, for at nå op på en besparelse på 1 mio. kr. om året. Men hos Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er vurderingen, at forslagene godt nok vil medføre en forringelse af beredskabet i Næstved Kommune, men at de er beredskabsfagligt forsvarlige.

Forslagene ventes indenfor kort tid at blive sendt til Næstved Kommune, som så skal tage stilling til dem. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning lægger dog op til, at man allerede nu vil tage fat på de nødvendige forberedelser, så ændringerne kan træde i kraft hurtigt efter kommunens beslutning – hvilket er en forudsætning, hvis besparelserne skal kunne nå at få effekt i 2016.

Annonce