Politisk opbakning til Beredskab Vestkysten

Sammenlægningen af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg kommuner til et nyt Beredskab Vestkysten er kommet et væsentligt skridt nærmere, efter at økonomiudvalget i Esbjerg Kommune mandag godkendte, at der arbejdes videre med sammenlægningen af de tre beredskaber til ét beredskab med hovedsæde på den nye beredskabsstation i Esbjerg.

Baggrunden for drøftelserne om en sammenlægning er især den nationale analyse af beredskabet, som ventes at føre til en øget centralisering på beredskabsområdet, herunder betyder større enheder. Og det er for at være på forkant med den udvikling, at de tre kommuner har igangsat arbejdet.

Samtidig er de tre beredskaber enige om, at en sammenlægning både vil styrke de faglige miljøer og skabe et mere robust beredskab. Desuden vil en sammenlægning mindske den sårbarhed, der findes inden for nogle funktioner på beredskabsområdet, hvor det kun er en enkelt eller nogle enkelte medarbejdere, der udfører funktionen.

Endelig vil der være samdriftsfordele ved en sammenlægning, bl.a. i form af en bedre udnyttelse af de tre beredskabers materiel. Derimod forventes der ikke at være grundlag for en personalereduktion ved starten af det sammenlagte beredskab.

I Esbjerg har økonomiudvalget nu godkendt indstillingen om, at der arbejdes videre med en sammenlægning, hvorefter sagen formelt skal behandles af kommunalbestyrelsen. Hvis alle tre kommuner træffer en principbeslutning om sammenlægningen, skal der udarbejdes et beslutningsgrundlag til politikerne. Det vil skulle behandles i 1. halvår 2014, hvorefter en sammenlægning i givet fald kan ske i 2. halvår 2014.

Annonce