Fælles vagtcentral kan nu modtage livevideo fra skadestederne

Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed har etableret en fælles vagtcentral, der dækker hele slukningsområdet med ca. 800.000 borgere. Og en af nyhederne på vagtcentralen er muligheden for at modtage livevideo fra skadestederne og fra indsatslederbilerne. Erfaringerne med det nye system er gode.

Udover den fælles vagtcentral har de to naboberedskaber også oprettet en døgndækkende operationschef-funktion, som nu er omdrejningspunktet for alle operative indsatser i de i alt otte kommuner, som beredskaberne dækker.

Vagtcentralen og operationschef-funktionen sikrer, at beredskaberne kan få et samlet overblik over områdets indsatser. Det gør blandt andet, at de samlede ressourcer kan udnyttes bedre ved alvorlige hændelser.

”Det nye setup gør, at ledelsen på skadesstedet kan koncentrere sig fuldt ud om hændelsen. De skal ikke tænke en masse over, hvor de kan få ekstra ressourcer fra, forplejning, afløsning og lignende, som kommer i forbindelse med en større hændelse. Det tager operationschefen på vagtcentralen sig af. Det samlede overblik giver også langt bedre forudsætninger for at have beredskab klar til andre samtidige hændelser”, fortæller Jesper Hansen, der er teamleder hos Østjyllands Brandvæsen.

”Vi har kørt med den samlede vagtcentral siden oktober sidste år og operationschefen fuldt ud på vagtcentralen siden 1. april. Vi kan allerede nu mærke, at det har en god effekt, da det skaber en stabil drift ved større hændelser og dermed bedre udnyttelse af vores ressourcer. Det giver redundans i systemet og hjælper os til at kunne tænke frem i tiden”, siger Jesper Hansen.

Livevideo er et godt ledelsesværktøj

Siden november sidste år har vagtcentralen også haft mulighed for at bruge SMS-til-video. Her kan vagtcentralen sende et videolink til anmelderen, som med et enkelt klik hurtigt kan sende livevideo fra hændelsen til vagtcentralen.

”Vi har allerede nu mærket god effekt af den her livevideo, som vi kan modtage fra anmelderen. Det giver os muligheden for, at vi, allerede inden vi lander på skadestedet, kan have et overblik over, hvad der sker og dermed få sendt de rette ressourcer afsted. Det er også en hjælp til brandmændene som i højere grad kan forberede sig på den hændelse, de kommer ud til”, fortæller Jesper Hansen.

Derudover har indsatslederbilerne fået installeret videokameraer, som kan fjernstyres af operationschefen og andre på vagtcentralen, så de kan følge med på skadesstedet.

”Livevideo fra indsatslederbilen på skadestedet er et rigtig godt ledelsesværktøj. Indsatslederen på stedet kan typisk stå i en meget stresset situation, hvor der sker mange ting. Her er det rart med et sæt ekstra øjne på i form af operationschefen på vagtcentralen, som kan hjælpe med at vurdere situationen og få bestilt de rette ressourcer i god tid”, siger Jesper Hansen.

Systemet til livevideoer er udviklet i samarbejde med softwarevirksomheden Incendium.

Annonce