Køber grund til ny brandstation i Aarhus

Østjyllands Brandvæsen har nu købt en grund til at opføre en ny brandstation i den sydlige del af Aarhus. Stationen placeres på Søren Nymarksvej 6A i Højbjerg. Den bliver indrettet til et døgndækkende beredskab med seks brandfolk. Stationen bliver også forberedt til et eller flere ambulanceberedskaber, og samtidig skal den huse et servicecenter for brandvæsenets store køretøjer.

Der er byrådene i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner, der har banet vejen for etableringen af den nye brandstation i Højbjerg. De fire kommuner ejer tilsammen Østjyllands Brandvæsen, og det følger af vedtægterne, at hvert byråd skal godkende brandvæsenets beslutninger om erhvervelse af jord og fast ejendom.

”Vi forventer, at den nye brandstation kan opføres i løbet af 2022 til indvielse omkring 1. januar 2023. Der er lavet et meget grundigt projektarbejde i brandvæsenet, som nu fører til, at vi kan sætte underskrift på en købsaftale. Brandstationen bliver indrettet til et døgndækkende beredskab for seks brandmænd. Stationen bliver også forberedt til et eller flere ambulanceberedskaber og samtidig skal den nye station huse et servicecenter for brandvæsenets store køretøjer, så vi kan anvende brandfolkenes beredskabstid til intern produktion”, fortæller Kasper Sønderdahl, der er beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen.

Starter et involveringsprojekt

”Det har været afgørende at finde den bedst egnede lokalitet, så vi kan sikre optimale responstider for borgerne i den sydlige del af Aarhus Kommune. Nu, hvor vi har lokaliteten på plads, så starter et omfattende involveringsprojekt med alle vores dygtige medarbejdere, så vi får designet et byggeri med bedst mulig funktionalitet i forhold til både arbejdsmiljø og trivsel”, siger Kasper Sønderdahl.

Den nye station erstatter midlertidige lokaler på nærliggende Søren Nymarks Vej 4. Her har brandvæsenets station Aarhus Syd haft base siden brandvæsenet hjemtog brandslukningen fra Falck, som havde brandstation på Trindsøvej.

Annonce