Falck: Det koster 207.000 kr. at give et tilbud på en brandslukningsopgave

Det kræver 405 arbejdstimer og koster små 207.000 kr., når Falck skal give tilbud på brandslukningen i en større kommune. Det fremgår af de beregninger, som Falck har fremlagt i forbindelse med erstatningssagen mod Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Som BeredskabsInfo omtalte onsdag, har Klagenævnet for Udbud tilkendt Falck en erstatning på 100.000 kr. på grund af væsentlige fejl i det kontrolbud, som det fælleskommunale Djursland Brand & Redning udarbejdede, da brandslukningen i Norddjurs og Syddjurs kommuner var i udbud.

De 100.000 kr. er under halvdelen af det beløb, som Falck ifølge redningskorpsets egne beregninger brugte på at udarbejde sit tilbud på brandslukningen. Det er endda også 50.000 kr. lavere end de 150.000 kr., som Djursland Brand & Redning overfor klagenævnet reelt havde lagt op til, at de anså for en rimelig betaling. Djursland Brand & Redning henviste til, at det havde koster 150.000 kr. at få udarbejdet kontrolbuddet – og at erstatningen ikke burde være større end det beløb.

Falck skulle overfor Klagenævnet for Udbud dokumentere, at redningskorpset havde lidt et tab på grund af det fejlbehæftede kontrolbud, og det gjorde Falck ved at fremlægge beregninger, der viste, hvad det har kostet Falck at udarbejde tilbuddet.

Ifølge beregningerne fra Falck blev der i alt brugt 405 arbejdstimer på tilbudsprocessen. De første 69 timer gik til en gennemgang af udbudsbetingelserne, 87 timer gik til besigtigelse (af bygninger og køretøjer, der skulle overtages) og tekniske vurderinger, 207 timer blev anvendt på selve udarbejdelsen af tilbuddet, og endelig blev der brugt 42 timer på at deltage i et forhandlingsmøde. Med timepriser på godt 500 kr. samt udgifter til kørsel løb de samlede omkostninger ifølge Falck op i 206.788 kr.

Djursland Brand & Redning mente imidlertid ikke, at Falcks beregninger kunne bruges som grundlag for opgørelsen af erstatningen, fordi Falck ikke havde fremlagt nogen dokumentation for, at tidsforbruget faktisk havde været 405 timer. Falck havde således alene fremlagt et sammenfattende regneark, der viste omkostningerne.

Klagenævnet lagde imidlertid i sin afgørelse vægt på, at Falck var berettiget til at forventede, at Djursland Brand & Rednings kontrolbud ville være lovligt, og at Falck derfor ikke havde mulighed for at forudse, at kontrolbuddet var fejlbehæftet – og at Falcks tilbud dermed ville være forgæves. Selv om Falck ikke havde dokumenteret sine omkostninger, så mente klagenævnet, at det var sandsynliggjort, at Falck havde lidt et ikke ubetydeligt tab ved forgæves at have afgivet tilbud. Erstatningen til Falck blev dog kun på 100.000 kr.

Annonce