Falck skal fortsat stå for brandslukning i Vinderup

I dag har kommunerne Struer, Thyholm og Vinderup et beredskabsmæssigt samarbejde, og de tre kommuner har en fælles aftale med Falck om brandslukningen. Men fra 1. januar 2007 bliver Struer og Thyholm til Ny Struer Kommune, mens Vinderup Kommune bliver en del af Ny Holstebro Kommune. Indtil videre ændres der dog ikke på brandslukningen i Vinderup – Falck skal fortsat drive en hjælpebrandstation, der får stor slukningshjælp fra Struer.

I øjeblikket undersøger kommunerne i den nordvestlige del af Ringkøbing Amt mulighederne for et beredskabssamarbejde, som altså i givet fald vil kunne omfatte både Holstebro og Struer kommuner samt Lemvig Kommune. Men hvad enten det vedtages, at der skal laves et beredskabssamarbejde eller at Holstebro Kommune skal have et selvstændigt beredskab, så vurderer beredskabet i Struer, at det vil være rimeligt med en overgangsperiode på to år inden et nyt beredskab fuldt ud kan være i drift.

Beredskabet i Struer har indhentet et fælles tilbud på en ny Falck-brandkontrakt for Ny Struer og den tidligere Vinderup Kommune. Hvis der senere oprettes et fælles beredskab, eller hvis Holstebro selv ønsker at overtage opgaverne i Vinderup, kan kontrakten bringes til ophør. Holstebro kan opsige aftalen for den tidligere Vinderup Kommune med seks måneders varsel, og kontrakten i sin helhed kan opsiges med 12 måneders varsel.

Prisen for brandslukningen i den tidligere Vinderup Kommune udgør 975.000 kr. om året, og det dækker opretholdelse af hjælpestationen i Vinderup med den nuværende tanksprøjte, samtlige mandskabsomkostninger med uddannelse og udrustning samt stor slukningshjælp fra Struer med tankvogne og stigevogn i henhold til serviceniveau for Vinderup. Falck betaler godt 91.000 kr. om året i husleje til kommunen, mens indtægter fra kørsel til blinde alarmer og forureninger fordeles blandt de tre kommuner efter indbyggertal.

Beslutningen om brandslukningen i den tidligere Vinderup Kommune blev truffet af sammenlægningsudvalget i Ny Holstebro på et møde 12. oktober.

Annonce