Falck overtager vagtcentralbetjening af tre frivillige brandværn

Arkivfoto

I dag bliver de tre frivillige brandværn i Vejen Kommune kaldt ud via en ubemandet vagtcentral, som kommunen driver i fællesskab med Haderslev Kommune. Vagtcentralens analoge udkaldeanlæg er imidlertid af ældre dato, og tidligere på året gik det firma, som hidtil har serviceret anlægget, konkurs. I stedet for at udskifte udkaldeanlægget har Vejen Kommune imidlertid besluttet, at Falcks regionale vagtcentral i Kolding – der i forvejen står for vagtcentralbetjeningen af de to Falck-brandstationer i kommunen – også skal servicere de tre frivillige brandværn. 

De frivillige brandværn i Skodborg, Jels og Rødding kaldes i dag ud af en ubemandet, analog vagtcentral, som Vejen Kommune driver i fællesskab med Haderslev Kommune. Vagtcentralen og det tilhørende udkaldeanlæg er tidligere blevet serviceret af firmaet LMR Radio, der imidlertid gik konkurs tidligere på året.

Overvejede renovering og ny vagtcentral

Vejen Kommune har været i kontakt med tre andre firmaer for at få tilbud på fremtidig servicering af vagtcentralen. De to firmaer afviste at give tilbud, mens et sjællandsk firma gik det eksisterende udstyr efter og efterfølgende fremsendte forslag og tilbud på to løsningsmuligheder.

Det første forslag gik ud på en renovering af den nuværende ubemandede vagtcentral, men firmaet ville ikke kunne give nogen garanti for, at vagtcentralen i længden ville kunne holdes kørende. Det andet forslag gik på etableringen af en ny ubemandet vagtcentral med nye digitale pagere, hvor der således ville skulle anskaffes ca. 100 nye pagere til brandværnene. Hvis kommunen valgte at afgive en fælles ordre med Åbenrå, Tønder og Haderslev kommuner, som arbejder på at etablere en ny vagtcentral, ville de kunne opnå en rabat fra leverandøren.

Vejen Kommune bad imidlertid også Falck om et tilbud på udkald og radiobetjening af de tre frivillige brandværn. Falck står i forvejen for driften – og dermed også vagtcentralbetjeningen – af brandstationerne i Brørup og Vejen, og kommunen har nu valgt at sige ja tak til Falcks tilbud.

Bemandet vagtcentral for alle stationer skal give bedre udnyttelse af ressourcer

Den nye struktur med udkald fra en bemandet vagtcentral skal sikre en bedre udnyttelse af de forskellige ressourcer i kommunens beredskab, herunder muligheden for at sammensætte en udrykning fra to forskellige stationer, f.eks. til større forureningsuheld, tung frigørelse og lignende. Med udkald fra de nuværende to vagtcentraler har det stort set været umuligt, og i øjeblikket sker det ved, at indsatslederen kalder de ekstra køretøjer ud – enten selv eller via den aktuelle vagtcentral.

I sidste måned fik en hændelse i Rødding stor medieopmærksomhed. Her manglede der en chauffør til det frivillige brandværns tankvogn, og ifølge kommunen kunne den situation have været håndteret bedre, hvis udkald af brandfolkene var sket fra en bemandet vagtcentral. I så fald havde der nemlig været mulighed for at tale direkte mellem holdleder og vagtcentral samt indsatsleder og vagtcentral, ligesom vagtcentralen kunne have set, at tankvognen ikke var kørt inden for de krævede fem minutter og lavet et ekstra udkald.

Prisen for den nye vagtcentralløsning vil være ca. 122.000 kr. om året, hvoraf halvdelen finansieres af det eksisterende budget for den ubemandede vagtcentral.

Annonce