Falck siger farvel til 85 brandstationsledere

Som led i en organisationsændring har Falck besluttet at nedlægge 85 stillinger som brandstationsledere. I dag er Falcks brandstationsledere ansat på deltid, men redningskorpset vil i stedet ansætte seks fastansatte ledere. Der fastholdes dog 30 stillinger som brandstationsledere, mens de øvrige 85 ledere fremover alene skal have funktion som holdledere.

Traditionelt har Falck haft deltidsansatte brandstationsledere på de stationer, der alene har været brandstationer, mens der på brand- og redningsstationerne har været fastansatte stationsledere, som har haft ansvaret for alle Falcks aktiviteter på den enkelte station.

I takt med den stigende specialisering i Falck er stillingen som stationsleder dog blevet afskaffet, og i stedet er der blevet ansat områdeledere indenfor ambulance, brand og assistance, hvor den enkelte områdeleder typisk dækker et stort antal stationer. For at sikre en nærværende ledelse har Falck imidlertid blandt stationernes deltidsbrandfolk udpeget brandstationsledere, der fortsat har været deltidsansat.

Men nu har Falck så besluttet, at der kun skal være deltidsansatte brandstationsledere på 30 stationer. Det indebærer, at 85 stillinger som brandstationsledere nedlægges.

I stedet vil Falck i højere grad anvende fuldtidsansatte ledere. På landsplan bliver de nuværende områdeledere således suppleret med tre chefstillinger og tre lederstillinger. De 85 brandstationsledere vil overgå til alene at varetage funktioner som holdledere.

Fastansatte kan dedikere sig fuldt ud til opgaven

”Vi er dybt taknemmelige for ledelsesindsatsen fra vores deltidsbrandstationsledere over årene. Lige såvel som resten af Falck er i gang med at optimere, så gælder det også for Falck Brand i Danmark, at vi ikke endnu har udnyttet potentialet ved at være del af en større virksomhed, og vi kan få meget mere ud af at arbejde tættere sammen. Jeg er overbevist om, at det at lederne kan dedikere sig fuldt ud til ledelsesopgaven, vil komme både kunder, medarbejdere og Falck til gavn”, siger Falcks branddirektør, Max Andersen.

Max Andersen vil fortsat være ansvarlig for Falck Brand i Danmark, mens Thomas Dietz overtager ansvaret for kontrakter og salget i hele Danmark.

Annonce