Stor fyringsrunde i Falck

COVID-19-pandemien gør ondt hos Falck, der nu har besluttet at afskedige 450 medarbejdere – heraf 300 i Danmark. Afskedigelserne vil især ske indenfor assistancehjælp i Københavns Lufthavn, patienttransport samt vejhjælp og sundhedsydelser i Norden, der er de områder, som er hårdest ramt af pandemien. De konkrete afskedigelser i Danmark sker senere i juni.

Falck påvirkes især af udsving i den del af virksomheden, hvor betalingen er aktivitetsbaseret. Derfor er der ifølge Falck nu behov for afskedigelser for at tilpasse virksomheden til den forventede efterspørgsel efter COVID-19-pandemien.

”Vi ser, at efterspørgslen efter vores ydelser vender tilbage, men det sker på et nyt normalniveau, som er lavere end før udbruddet af den globale pandemi og tilbagegangen i samfundsøkonomien. Dertil kommer, at den underliggende forretning har været vigende på grund af en række kontraktudløb”, siger Jakob Riis, der er koncernchef i Falck.

”Vi er kede af at sige farvel til dygtige medarbejdere. Under den nuværende pandemi har mange medarbejdere ydet en ekstraordinær indsats. I andre dele af forretningen er efterspørgslen faldet markant og vender langsomt tilbage til et nyt lavere normalniveau. Vi har en forpligtelse til at sikre, at Falck fortsat er en økonomisk sund virksomhed, der kan investere i at skabe markedsledende services til sine kunder og være en god arbejdsplads for sine medarbejdere”, siger Jakob Riis.

Falck har indledt konsultationer med faglige foreninger, beskæftigelsesråd mv. efter gældende regler i de lande, hvor afskedigelserne finder sted.

Annonce