Falck skal byde på brandslukningen i Ribe

I den nye Esbjerg Kommune står Falck for brandslukningen i hele kommunen med undtagelse af Ribe, der har kommunalt brandvæsen. Men et politisk flertal i Esbjerg Kommune ønsker, at Falck skal afgive et tilbud på brandslukningen i hele kommunen. Og mens man i flere andre af de nye kommuner har valgt at skifte til kommunal brandslukning uden at give Falck lov til at byde på opgaven, så gør man i Esbjerg det samme, men med modsat fortegn: Borgmesteren afviser at overveje, om brandslukningen i hele kommunen eventuelt skal være kommunal.

Spørgsmålet om den fremtidige brandslukning i Esbjerg Kommune har været behandlet på et lukket møde i kommunens økonomiudvalg, og her besluttede et flertal at lade Falck byde på brandslukningen i Ribe. Det er endnu ikek besluttet, om brandvæsenet i Ribe også selv skal have mulighed for at byde på opgaven. “De aftaler, vi har med Falck i Bramming og Esbjerg, udløber i 2007 og 2008. Vi vil vide, hvad det vil koste at få dem til at stå for entreprisen i hele kommunen. Stordriftsfordelene er jo en af grundene til en kommunesammenlægning. Men vi ønsker at bevare de deltidsansatte brandfolk i Ribe, så jeg ser ikke de store problemer”, siger borgmester Johnny Søtrup (V) til Ugeavisen Ribe.

På et spørgsmål om, hvorvidt politikerne har overvejet at skifte til kommunal brandslukning, svarer Johnny Søtrup: “Nej, vi har ikke overvejet det. Vi har tidligere haft problemer med rekruttering af nye brandfolk i Esbjerg. Jeg har derfor ikke den store tro på, at et kommunalt brandværn vil være aktuelt. Men vi har altså ikke lagt os fast på modellen. Det kan være en løsning med en enkeltpakke i Ribe. Altså en model, hvor brandvæsenet fortsætter uændret”, fastslår borgmesteren.

Økonomiudvalgets beslutning bliver mødt med skepsis i Ribe. “Som en god liberal politiker vil jeg gerne have fri konkurrence, og hvis der overhovedet skal ske noget med brandslukningen i Ribe, må vi også lade Ribe Brandvæsen byde på arbejdet. Det er almindelig sund fornuft, og det er nødvendigt at få nogle tal at sammenligne med. Det skal være en retfærdig behandling, som man skylder et så velfungerende brandvæsen, som det vi har i Ribe”, siger Ribes forhenværende borgmester, venstremanden Preben Rudiengaard, til Ugeavisen Ribe.

På trods af forskellige partifarver er SF’eren Knud Jager Andersen enig med Rudiengaard. “Jeg var bestemt ikke enig i den beslutning, der blev taget. Man har i Ribe et fortrinligt brandvæsen, og det bør der ikke laves om på. Jeg ved, at frivilligheden har stor betydning for lokalsamfundet. Jeg var mere end overrasket over, at man kunne komme i tanke om at stille forslaget”, siger Knud Jager Andersen.

Annonce