Brandvæsen

Politiet flytter ind på brandstationen i Ribe

Efter omstruktureringer i Syd- og Sønderjyllands Politi er der ikke længere behov for Ribes mangeårige politigård, og derfor vil politiet i stedet flytte ind på Sydvestjysk Brandvæsens brandstation, som også er mere centralt beliggende end politigården. Politiet har ikke længere et akutberedskab i Ribe, men der er lokale politifolk, som arbejder med den kriminalitetsforebyggende indsats.

Præhospital

Brandmandsforening forærer hjertestarter til vandrerhjem

En af Ribe Brandmandsforenings aktiviteter er velgørende arbejde, og som led heri har foreningen netop foræret en hjertestarter til det lokale vandrerhjem. Den nye hjertestarter er placeret hos Danhostel i Ribe, og Ribe Fritidscenter, der ejer bygningerne, har bekostet skabet til starteren. Ved at placere hjertestarteren uden på bygningen, kan ekstra mange mennesker få gavn af den.

Brandvæsen

Brandvæsen og Falck flytter sammen i Ribe

Fremover kommer ambulancerne i Ribe til at køre ud fra brandstationen på Odins Plads og ikke som hidtil fra Falck-stationen på Tøndervej. “Det tyder meget i hvert fald på efter de forhandlinger, som vi har haft med Esbjerg Kommune omkring et bofællesskab med brandvæsenet på stationen på Odins Plads”, fortæller områdeleder Rene Sigvartsen fra Falck.

Brandvæsen

Brandvæsen og Falck skal byde på brandslukning

Både Falck og Ribe Brandvæsen skal have lejlighed til at byde på brandslukningen i Ribe, når den sendes i udbud. Det besluttede byrådet i Esbjerg mandag. Politikerne ønsker at gennemføre et samlet udbud af brandslukningen i den nye Esbjerg Kommune for at se, om der kan spares penge ved at lade Falck overtage opgaven i hele kommunen. I første omgang skal der udarbejdes en skitse for, hvordan udbuddet af slukningsopgaven skal forløbe.

Brandvæsen

Falck skal byde på brandslukningen i Ribe

I den nye Esbjerg Kommune står Falck for brandslukningen i hele kommunen med undtagelse af Ribe, der har kommunalt brandvæsen. Men et politisk flertal i Esbjerg Kommune ønsker, at Falck skal afgive et tilbud på brandslukningen i hele kommunen. Og mens man i flere andre af de nye kommuner har valgt at skifte til kommunal brandslukning uden at give Falck lov til at byde på opgaven, så gør man i Esbjerg det samme, men med modsat fortegn: Borgmesteren afviser at overveje, om brandslukningen i hele kommunen eventuelt skal være kommunal.