Beredskab & Sikkerhed har nu sendt brandslukningen i udbud

Driften af fem brandstationer samt det frivillige beredskab hos Beredskab & Sikkerhed er nu sendt i udbud. Der er tale om en kontrakt med en samlet værdi på ca. 144 mio. kr., og den omfatter brandstationerne Randers, Øster Tørslev, Langå, Hammel og Hinnerup samt det frivillige beredskab i Randers. Falck står i dag for driften.

Beredskab & Sikkerhed gennemfører et udbud med forhandling, hvor deltagerne skal kunne dokumentere, at de har haft tre sammenlignelige opgaver indenfor de seneste tre år. Sammenlignelige opgaver kan være brandslukningsopgaver, redningstjeneste og miljøindsatser. Hver reference skal have en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr.

Udbuddet er opdelt i fire delaftaler, der samlet vurderes at have en værdi på 144 mio. kr. Første delaftale omfatter brandstationerne i Randers, Øster Tørslev og Langå, mens der er yderligere delaftaler for stationerne i hhv. Hammel og Hinnerup. Den sidste delaftale omfatter driften af det frivillige beredskab i Randers.

Kontrakten vil have en løbetid på syv år. Det er i Beredskab & Sikkerheds udbudsmateriale uklart, om der er tale om prækvalifikation, idet udbuddet både beskrives som udbud med forhandling uden prækvalifikation og som et faseopdelt udbud, hvor første fase indebærer ansøgning om prækvalifikation. Fristen er 5. august 2020.

Annonce