Google Maps
Brandvæsen

Brandmandsklub: Dårlig investeringsplanlægning i Søllerød

Dårlig investeringsplanlægning i den tidligere Søllerød Kommune og mangel på en løbende udskiftning af brandkøretøjerne i Nærum kommer til at gå ud over “lillebror” i den tidligere Birkerød Kommune. Det skriver Nils W. Lorentsen fra brandmandsklubben i Birkerød i en kommentar til Rudersdal Kommunes plan for risikobaseret dimensionering. Ifølge planen er hele den centrale del af vognparken på brandstationen i Nærum nedslidt og skal udskiftes indenfor to år – til en vis grad på bekostning af brandstationen i Birkerød.

Brandvæsen

Den Danske Beredskabspris uddelt for første gang

Den Danske Beredskabspris, som blev indstiftet i november 2006, blev fredag uddelt for første gang. Forsvarsminister Søren Gade (V) stod for overrækkelsen, og modtageren var Mogens Christensen, som er indsatsleder ved Hjørring Kommune og brandstationsleder ved Falck i Løkken. Han modtog prisen for en heroisk indsats, hvor han reddede en mand, som var blevet trukket ud i havet af en stor bølge.

Google Streetview
Brandvæsen

Kjellerup får kommunal brandslukning

Driften af brandstationen i Kjellerup overgår den 1. januar 2008 fra Falck til det kommunale Silkeborg Brand & Redning. Beslutningen om ikke at forlænge den nuværende kontrakt med Falck, når den udløber ved årsskiftet, blev truffet af byrådet i Silkeborg med stemmerne 16 mod 13. Dermed vil det kommunale brandvæsen i Silkeborg fremover komme til at bestå af fire brandstationer, der alle drives i kommunalt regi.

Brandvæsen

Falck skal byde på brandslukningen i Ribe

I den nye Esbjerg Kommune står Falck for brandslukningen i hele kommunen med undtagelse af Ribe, der har kommunalt brandvæsen. Men et politisk flertal i Esbjerg Kommune ønsker, at Falck skal afgive et tilbud på brandslukningen i hele kommunen. Og mens man i flere andre af de nye kommuner har valgt at skifte til kommunal brandslukning uden at give Falck lov til at byde på opgaven, så gør man i Esbjerg det samme, men med modsat fortegn: Borgmesteren afviser at overveje, om brandslukningen i hele kommunen eventuelt skal være kommunal.

Brandvæsen

Beredskabsforlig på plads – uden SF og Enhedslisten

Det lykkedes ikke for forsvarsminister Søren Gade at få alle Folketingets partier med i det nye beredskabsforlig. Regeringen blev i sidste uge enig med Socialdemokraterne og Radikale om forliget, men samtidig fik forsvarsministeren til opgave at forsøge at få SF og Enhedslisten med i aftalen. Det var imidlertid ikke muligt at nå til enighed, så forliget om redningsberedskabet i de kommende fire år omfatter kun regeringen samt S og R.

Brandvæsen

Tidligere brandmand beskylder kommune for at lyve

Har brandfolkene i Frederiksværk brugt alle pengene på uniformer? Ledes hele beredskabet simpelthen dårligt? En af de tidligere brandfolk i beredskabet i Frederiksværk, Kjeld Hougaard, mener, at der bør laves en uvildig undersøgelse af beredskabet. Han har fået aktindsigt i beredskabets regnskaber for perioden 2003-2005, hvor beredskabet hvert år overskred sit budget. Og han konkluderer, at forvaltningen har løjet overfor byrådet om beredskabets økonomi.

Google Streetview
Brandvæsen

Brandfolk truer med at sige op

De 16 deltidsbrandfolk hos Falck i Kjellerup truer med at opsige deres job, hvis Silkeborg Kommune vælger selv at overtage brandslukningen. Brandfolkene er stærkt utilfredse med, at kommunens beredskabschef i forbindelse med den planlagte overgang til kommunal brandslukning også vil ændre på brandfolkenes vagtformer, så de ikke længere kun skal have egentlig vagtforpligtelse i weekenden. 

Politi

Seks millioner til SINE-organisation

Økonomistyrelsen beder nu Folketingets Finansudvalg om tilslutning til, at der opbygges en organisation, der skal stå for implementeringen af det nye, landsdækkende radiosystem til beredskaberne, som Økonomistyrelsen har navngivet SINE (SIkkerhedsNEttet). Organisationen vil koste 6 mio. kr. i 2007, og udgifterne afholdes indenfor Økonomistyrelsens eksisterende bevilling.

Præhospital

Færre klager over Falcks ambulancer – trods flere kørsler

I 2006 modtog Falck 48 klager over ambulancernes akutte kørsler. Det er et fald fra 55 i 2005. Samtidig steg antallet af kørte ture fra 312.150 til 323.077. Antallet af klager svarer dermed til 0,149 promille eller til én klage pr. 6.370 ture. Hovedparten af årsagerne til klagerne er mandskabets adfærd og behandling, hvilket er en ændring i forhold til 2003, hvor der var flere klager vedrørende telefonventetid og samlet responstid.

Brandvæsen

Falck står til at miste brandslukningen i Kjellerup

Alt tyder på, at Falck fra 1. januar 2008 mister brandslukningen i den tidligere Kjellerup Kommune, som i forbindelse med kommunalreformen blev en del af Silkeborg Kommune. Den nye kommune har fire brandstationer, hvoraf de tre allerede i dag drives i kommunalt regi, mens Falck de sidste 45 år har stået for brandslukningen i Kjellerup. Kommunen forventer ikke at spare penge på selv at overtage brandslukningen, men man afviser at lade Falck byde på en forlængelse af kontrakten.