FKB: Lukning vil give markant ringere beredskab

Regeringens forslag om at lukke de ni kommunale støttepunktsberedskaber vil resultere i et markant ringere indsatsberedskab. Det mener Foreningens af Kommunale Beredskabschefer (FKB), der betegner det som uforståeligt, at regeringen vil ændre på det velfungerende niveaudelte beredskab. I dag er alle kommuner sikret assistance med specialmateriel indenfor 60 minutter, men det vil ikke kunne lade sig gøre, hvis støttepunkterne nedlægges, og ifølge beredskabscheferne vil assistance, der er over 60 minutter om at nå frem, ikke kunne redde liv og værdier.

FKB foreslår i en kommentar til regeringens beredskabsudspil, at de statsligt finansierede støttepunktsberedskaber bevares. Ifølge FKB er der tale om et relativt billigt assistanceberedskab (ca. 4,5 mio. kr. om året for 180 assistancer), og støttepunkterne er også velegnede til de frivillige i beredskabet, som indgår i bemandingen på alle støttepunkterne.

Generelt bakker FKB op om regeringens forslag til initiativer, der kan styrke anvendelsen af frivillige i beredskabet, men foreningen betegner det som uheldigt, når regeringen vil satse på at lade frivillige fra Hjemmeværnet løse opgaver indenfor beredskabet – i stedet bør der satses på de veluddannede frivillige, som allerede indgår i det statslige og kommunale beredskab.

FKB er også kritisk overfor regeringens plan om at styrke Beredskabsstyrelsens tilsyn med kommunerne – det er der ifølge FKB ingen begrundelse for at gøre. I stedet bør Beredskabsstyrelsen få tilført ressourcer til en egentlig udvikling af beredskabet, ligesom foreningen savner konkrete initiativer til en målrettet og systematisk vidensopbygning. Her mener FKB, at de kommunale beredskaber vil kunne medvirke, f.eks. ved brandstedsundersøgelser, hvor man bedre vil kunne dokumentere forebyggelsestiltag i forskrifter for byggeri m.v.

Generelt mener FKB dog, at mange af tiltagene i regeringens udspil til de kommende forhandlinger på beredskabsområdet er tilfredsstillende, men foreningen mener ikke, at der er balance mellem målsætningerne og de konkrete initiativer, som regeringen foreslår. Samtidig savner FKB et samfundsmæssigt helhedssyn fra regeringens side, idet initiativerne i aftalen stort set kun fokuserer på det statslige beredskab.

Annonce