Budgetanalysen: Disse brandstationer kan nedlægges

Google Maps

I de kommende dage kan du på BeredskabsInfo læse meget mere om den store budgetanalyse af det danske beredskab. Analysen har fire forskellige bud på, hvordan beredskabet kan organiseres i fremtiden, og disse modeller beskriver vi nøje. Men vi starter med en liste over de brandstationer, som det ifølge konsulentfirmaet Deloitte vil være muligt at nedlægge. Og selv store stationer som Glostrup, Gentofte, Gladsaxe, Haderslev, Dæmningen og Fælledvej er i spil.

Deloitte har analyseret og beskrevet fire forskellige modeller for en ny struktur i beredskabet.

I den første model, model I, etableres der en række frivillige kommunale samarbejder. De statslige beredskabscentre og støttepunkterne overgår til 24 frivillige kommunale samarbejder.

I den anden model, model II, etableres tolv tværkommunale beredskabskredse. De kommunale beredskaber samles i tolv forpligtende samarbejder forankret i beredskabsselskaber. Beredskabsselskaberne har samme geografiske afgræsning som politikredsene.

I den tredje model, model III, etableres i stedet tolv statslige beredskabskredse. I dette scenarie overtager Beredskabsstyrelsen således det samlede ansvar for redningsberedskabet. Ansvaret for den operative opgavevaretagelse forankres i tolv beredskabskredse med samme geografiske afgræsning som politikredsene.

I den fjerde model, model IV, etableres fem statslige beredskabskredse, men ellers er modellen identisk med model III. De fem kredse vil være sammenfaldende med de eksisterende beredskabscentres geografiske afgrænsning.

Brandstationer skal nedlægges

Alle de fire modeller for en ny struktur vil indebære, at der skal nedlægges brandstationer. Deloitte har analyseret sig frem til, at følgende stationer kan nedlægges:

Model I (Tværkommunale samarbejder)

 • Allinge
 • Espergærde
 • Haderslev
 • Store Heddinge
 • Skjern
 • Glostrup
 • Herning
 • Næstved
 • Magleby
 • Søllerød
 • Thisted

Model II (12 kommunale beredskabsselskaber)

 • Allerød
 • Allinge
 • Espergærde
 • Haderslev
 • Store Heddinge
 • Skjern
 • Glostrup
 • Herning
 • Fælledvej, København
 • Næstved
 • Magleby
 • Søllerød
 • Thisted

Model III (12 statslige beredskabskredse)

 • Tølløse
 • Allerød
 • Allinge
 • Espergærde
 • Egedal
 • Haderslev
 • Store Heddinge
 • Vejen
 • Skjern
 • Gentofte
 • Gladsaxe

Model IV (fem statslige beredskabskredse)

 • Glostrup
 • Herning
 • Dæmningen, København
 • Fælledvej, København
 • Middelfart
 • Næstved
 • Magleby
 • Slangerup
 • Søllerød
 • Thisted
 • Taastrup

Lørdag kan du på BeredskabsInfo læse en nærmere beskrivelse af de fire modeller – og se, hvor mange medarbejdere og køretøjer, som konsulenterne forventer, at de forskellige modeller kan spare.

Annonce