Beredskabsforbundet: Tag de uforsvarlige spareplaner af bordet

Arkivfoto: Eimo Berg

Beredskabsforbundet, der i weekenden var samlet til sit årlige Landsrådsmøde i Nyborg, er særdeles bekymret for konsekvenserne af de markante besparelser på det samlede beredskab, som der fra politisk side er lagt op til at gennemføre i de kommende år. Beredskabsforbundet opfordrer derfor det nyvalgte Folketing og den kommende regering til at tage spareplanerne af bordet.

Det kommunale og statslige beredskab skal gennemføre besparelser på i alt 300 mio. kr. over de kommende år. Det blev blandt andet aftalt i forbindelse med sidste års kommunale økonomiforhandlinger.

På Beredskabsforbundets landsrådsmøde var de foreslåede besparelser et af de helt centrale diskussionsemner, og ikke mindst konsekvenserne for danske borgeres tryghed blev drøftet indgående.

”Det danske beredskab er – udover at være effektivt og godt organiseret – et af de billigste i Europa. Derfor har vi svært ved at se rationalet bag de nuværende spareplaner. De vil svække beredskabet og gøre os dårligere rustet til at sikre borgernes tryghed. For eksempel i forbindelse med ekstremt vejr, som vi oplevede med Allan- og Bodil-stormene. Men også epidemier, naturkatastrofer i både ind- og udland eller terroranslag, som det vi for nyligt så i København”, siger Bjarne Laustsen, præsident for Beredskabsforbundet og folketingsmedlem (S).

En appel til de nyvalgte politikere

Beredskabsforbundet opfordrer på den baggrund det nyvalgte Folketing og den kommende regering til at tage spareplanerne af bordet, da man frygter, at borgernes tryghed bliver væsentligt forringet. Beredskabsforbundet opfordrer endvidere beredskabsforligskredsen til at indgå et nyt fireårigt forlig om beredskabet uden besparelser, så der kan skabes ro omkring de nye kommunale beredskaber – og så de statslige decentrale enheder kan bibeholdes.

”Redningsberedskabet er en national ulykkesforsikring, som vi alle betaler til. Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer. Men vi regner fortsat med, at konsekvenserne af verdens klimaforandringer vil skabe flere udfordringer i form af mere ekstremt vejr. Og vi ser også et generelt mere tilspidset internationalt sikkerhedspolitisk klima. Blandt andet som følge af krisen i Ukraine og det seneste terrorangreb i København. Derfor er tiden ikke inde til yderligere nedskæringer”, siger Bjarne Laustsen.

Annonce