Folketinget skal stemme om annullering af besparelser på beredskabet

De planlagte besparelser på det statslige beredskab er at spille hasard med samfundets sikkerhed. Det mener Enhedslisten, som har fremsat et beslutningsforslag om, at de besparelser, som regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har aftalt, skal annulleres. Folketinget skal fredag tage stilling til forslaget.

Beslutningsforslaget, som Enhedslisten har fremsat, handler om annullering af besparelserne på det statslige beredskab. Nærmere bestemt søger Enhedslisten at få opbakning til en beslutning, hvor Folketinget pålægger regeringen at annullere besparelserne på det statslige beredskab, som regeringen indgik aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om i sommeren 2014.

Allerede på fredag skal beslutningsforslaget behandles i folketingssalen.

Enhedslisten skriver i beslutningsforslaget følgende begrundelse:

”Allan, Bodil, Dagmar og Egon er navne, som mange danskere kan nikke genkendende til. Det er nemlig navnene på nogle af de voldsomme storme, som har ramt Danmark gennem de seneste par år. Klimaforandringerne har gjort vejret i Danmark vildere og voldsommere, og landet rammes efterhånden hyppigt af storme og oversvømmelser med deraf følgende person- og bygningsskader.

Hertil kommer, at Danmark på baggrund af de senere års krigsdeltagelse flere steder i Mellemøsten jævnligt nævnes som et terrormål for radikaliserede religiøse fanatikere. Det er en terrortrussel, som på tragisk vis blev til virkelighed for nogle få uger siden, da København blev ramt af et skudattentat med dræbte og sårede til følge.

Der er med andre ord flere grunde til at prioritere et stærkt og velfungerende rednings- og katastrofeberedskab i Danmark. Dertil kommer, at der også på den internationale scene er brug for bidrag fra det danske beredskab, der er internationalt respekteret, og som råder over efterspurgte kvalifikationer. I den seneste tid har det statslige beredskab således deltaget aktivt i bekæmpelsen af ebola i det vestlige Afrika.

Man skulle derfor tro, at regeringen og kommunerne havde haft travlt med at finde flere ressourcer til beredskabsområdet, så den danske befolkning kan føle sig tryg ved, at samfundet beskytter den mod naturens voldsomme kræfter og uforudsigelige radikaliserede attentatmænd.

Sandheden er imidlertid den stik modsatte.

I sommeren 2014 aftalte regeringen og Kommunernes Landsforening, at der – på trods af det voldsommere vejr og på trods af terrortruslen – skal spares på beredskabsområdet. I alt besluttede regeringen og KL at spare omkring 300 mio. kr. om året på det danske beredskab. Det kommunale beredskab skal spare 175 mio. kr., mens der på det statslige beredskabs område skal findes besparelser på 125 mio. kr.

Enhedslisten finder, at denne spareøvelse er uansvarlig og halsløs gerning i en tid, hvor der er mere brug for det danske rednings- og katastrofeberedskab end nogensinde. Formålet med dette beslutningsforslag er derfor at begrænse skadevirkningerne. Enhedslisten foreslår, at Folketinget pålægger regeringen at annullere besparelserne på det statslige beredskab på 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og årene derefter. Der er tale om besparelser, som indgik i regeringens aftale med Venstre og Dansk Folkeparti i forbindelse med »Aftale om en vækstpakke« i juni 2014. Det er besparelser, der vil fjerne en fjerdedel af Beredskabsstyrelsens budget, og som formentlig vil betyde, at nogle af Beredskabsstyrelsens seks statslige beredskabscentre må lukke.

I betragtning af hvor stor en rolle det statslige beredskab har spillet i forbindelse med f.eks. de voldsomme storme og oversvømmelser, forekommer det at være en meget kortsigtet og uansvarlig prioritering at stække det statslige beredskab så markant.

I modsætning til de kommunale beredskaber, som består af deltidsansatte folk, er Beredskabsstyrelsens ansatte fuldtidsbeskæftigede, hvilket giver mulighed for en intensiv og kontinuerlig indsats, når en katastrofe rammer, og det har i mange tilfælde haft afgørende betydning for begrænsningen af skadernes omfang, at de kommunale beredskaber har haft mulighed for at kunne hente assistance fra det statslige beredskab.

Enhedslisten betragter derfor de påtænkte besparelser på det statslige beredskab som at spille hasard med samfundets sikkerhed, og der er da også fra både eksperter og faglige organisationer blevet givet udtryk for, at disse besparelser vil svække det samlede danske beredskab.

Enhedslisten appellerer derfor til Folketingets øvrige partier om at tage et medansvar og bakke op om at annullere de påtænkte besparelser på det statslige beredskab, så danskerne kan leve i forvisning om, at det beredskab, der beskytter os, er så stærkt som overhovedet muligt.

Annonce