Fredag den 13. giver ikke ekstra udrykninger

Arkivfoto

Efter gammel overtro bliver det en særdeles uheldig dag, når den 13. i måneden falder på en fredag. Men sker der rent faktisk flere ulykker fredag den 13.? Den øverste svenske beredskabsmyndighed, Räddningsverket, har studeret statistikken for brandudrykninger på almindelige hverdage og almindelige fredage – og sammenlignet med fredag den 13. Og konklusionen er klar: Fredag den 13. er ikke mere uheldig end alle andre fredage – måske lige med undtagelse af automatiske brandalarmeringsanlæg, der har en tendens til at udløse flere blinde alarmer fredag den 13.

På en normal hverdag er der i Sverige 281 brandudrykninger. På fredage ligger tallet lidt højere, nemlig 293 brandudrykninger. Når den 13. i måneden falder på en fredag er der i gennemsnit 305 udrykninger, altså noget mere end på almindelige fredage. Næsten hele differencen skyldes imidlertid blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Fredag den 13. er der nemlig – af ukendte årsager – godt 10% flere blinde alarmer end på en gennemsnitlig fredag.

Derimod er der lidt færre bygningsbrande og andre brande samt lidt færre trafikulykker og drukneulykker fredag den 13.

Annonce