Frederikssund-brandslukning afgøres til efteråret

Google Maps
Brandstationen i Frederikssund. Arkivfoto

Først til oktober ventes politikerne i Frederikssund Kommune at tage stilling til, om brandslukningen i kommunen fortsat skal varetage af Frederikssund Brandvæsen, eller om opgaven skal overgå til Falck. Falck rettede i efteråret 2002 henvendelse til Frederikssund Kommune om et bygningsfællesskab mellem brandvæsen og Falck samt mulighederne for et tættere samarbejde.

Ved et møde hos borgmesteren har Falck efterfølgende redegjort for de mulige samarbejdsformer, herunder en egentlig brandslukningsaftale. Kommunens økonomiudvalg har anmodet om en vurdering af disse muligheder med henblik på stillingtagen til hvilke modeller, der skal arbejdes videre med. Borgmesteren har som led i processen afholdt et møde med brandfolkenes tillidsrepræsentanter, og disse er sikret indflydelse på og information om den videre proces.

Kommunen har valgt at indgå en aftale med Kommunernes Landsforening om konsulentbistand til en sammenlignende beregning af udgifter og serviceniveau i henholdsvis Falck og brandvæsenet. Et færdigt oplæg fra konsulenterne ventes at kunne foreligge i begyndelsen af oktober 2003. Prisen for konsulentbistanden er 57.000 kr.

Annonce