Ny Kalundborg vil videreføre Falck-aftale

Fra 1. januar bliver Falck i Ruds Vedbys slukningsområde delt mellem to nye storkommuner, Kalundborg og Sorø, og mens Ny Sorø Kommune har besluttet at opsige kontrakten med Falck pr. 31. december 2007, så har politikerne i Kalundborg indtil videre valgt at gå imod forvaltningens indstilling om at opsige Falck-aftalen. I stedet vil politikerne tage stilling til hele beredskabsområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

Falck i Ruds Vedby råder i dag over et enkelt slukningstog, som står for brandslukningen i Høng og Dianalund kommuner. Men i forbindelse med kommunalreformen bliver Høng en del af Ny Kalundborg Kommune, mens Dianalund bliver en del af Ny Sorø Kommune.

I Ny Sorø Kommune lagde man oprindeligt op til, at det kommunale brandvæsen i Sorø uden videre skulle overtage brandslukningen i Dianalund Kommune. I forbindelse med budgettet for 2007 blev det udgangspunkt nuanceret noget, idet oplægget nu var ændret til, at beredskabet i Dianalund skal sendes i udbud, hvor Falck skal have mulighed for at byde – dog således, at der under alle omstændigheder skal spares mindst 500.000 kr., hvilket indebærer, at der kun er midler til en hjælpebrandstation med stor slukningshjælp fra Sorø.

Spørgsmålet om brandslukningen i Ny Sorø Kommune blev et centralt element i budgetforhandlingerne. De fire partier i den borgerlige opposition var helt indstillede på, at brandslukningen i Dianalund skulle sendes i udbud, men de ønskede, at udbuddet ikke kun skulle omfatte en lille del af det samlede beredskab i kommunen. Partierne foreslog i stedet, at hele beredskabet – inkl. det kommunale brandvæsen i Sorø – blev sendt i udbud, og at brandstationen i Sorø i øvrigt blev solgt for at give plads til boligbyggeri og at aktiviteterne blev flyttet til et erhvervsområde. Det forslag blev med stemmerne 10-14 nedstemt af det socialdemokratisk ledede sammenlægningsudvalg. Et forslag fra Borgerlisten om, at besparelsen på 500.000 kr. på brandslukningen i Dianalund skulle udgå, blev ligeledes stemt ned med stemmerne 11-13.

I Ny Kalundborg Kommune har spørgsmålet om brandslukningen i Høng flere gange været på politikernes dagsorden, men hver gang er sagen blevet udsat. På baggrund af et fælles notat fra lederne af de kommunale brandvæsener i Kalundborg og Sorø indstillede Ny Kalundborgs kommunaldirektør, at  man fra Kalundborgs side også hurtigt skulle opsige sin del af kontrakten med Falck i Ruds Vedby – uden at der dog var taget stilling til, hvad der så skulle ske med brandslukningen. I forvaltningens indstilling blev der imidlertid lovet en årlig besparelse på 500.000 kr. fra 2008, hvis brandslukningsaftalen med Falck blev opsagt, således at også Ny Kalundborg Kommune tilsyneladende opererede med, at der ikke længere skulle være en brandstation i Ruds Vedby.

Nu har sagen imidlertid for første gang været til politisk behandling i Ny Kalundborg, nemlig i kommunens forretningsudvalg, og her vedtog udvalget en anbefaling om ikke at opsige kontrakten. Udvalget anbefaler i stedet, at der tages politisk stilling til hele beredskabsområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2008. Her kan Falck-stationen i Snertinge også komme i spil. Sagens skal senere behandles i sammenlægningsudvalget.

Dermed tyder alt på, at der både i Ny Kalundborg og Ny Sorø i løbet af 2007 skal træffes en beslutning om brandslukningen i Dianalund og Høng. Det ventes, at Falck lukker stationen i Ruds Vedby, hvis brandslukningskontrakten bortfalder.

Annonce