Præhospital

Kritik af ambulance-responstider i Brøndby

Selvom meldingen lød på fastklemte, var ambulancen et kvarter undervejs, da to biler onsdag morgen stødte sammen på Højstens Boulevard i Brøndby. Det oplyser beredskabsinspektør i Brøndby Kommune, Jan Riis. “Jeg var selv på uheldsstedet 2-3 minutter efter, at bilerne var stødt sammen, men det varede et kvarter, inden ambulancen fra Falck kom, selvom meldingen i første omgang gik på, at der sad fastklemte i bilerne. Hvis det havde været tilfældet, kunne det have været katastrofalt, at der gik et kvarter, før ambulancen nåede frem”, siger Jan Riis til Folkebladet.

Præhospital

Forsvaret køber 29 ambulancer til internationale opgaver

Forsvaret har indgået aftale om levering af 29 ambulancekøretøjer. Aftalen blev underskrevet af chefen for Hærens Materielkommando, generalmajor Henrik Dam, og repræsentanter fra det schweiziske firma MOWAG. Modellen hedder DURO III P, og kontrakten har en samlet værdi på cirka 190 mio. kroner. DURO III P er bygget på det samme chassis som Eagle IV – Forsvarets nye pansrede firehjulstrækker, der også bliver produceret af MOWAG. Dog har ambulancen tre aksler mod to på Eagle IV.

Præhospital

Sager om ventetid på sygetransport havner på ministers bord

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen skal nu redegøre for flere konkrete sager fra Vestsjællands og Storstrøms amter, hvor patienter har ventet særdeles længe på Falck i forbindelse med liggende sygetransporter. Efter at lokale medier har omtalt konkrete sager, hvor patienter har oplevet ventetider på helt op til syv timer, så har ministeren modtaget fire stort set enslydende spørgsmål om sagen – fra samme folketingsmedlem…

Brandvæsen

Brandstation i Hårlev bliver selvstændig

Brand- og redningsberedskabet får et løft i den nye Stevns Kommune, hvor kommunen og Falck netop har indgået en fem-årig aftale, der bl.a. sikrer en opgradering af den nuværende hjælpebrandstation i Hårlev og tilførsel af nyt materiel. Aftalen har været forhandlet igennem længere tid mellem Falck og kommunens beredskabschef. Det har resulteret i den fem-årige aftale, der blev tiltrådt af sammenlægningsudvalget forleden.

Præhospital

Ingen problemer med medicin i udenlandske ambulancer

I oktober skrev flere medier, at et dansk-svensk beredskabssamarbejde var i strid med lovgivningen. HS og Region Skåne havde indgået en aftale om gensidig ambulanceassistance ved større ulykker og katastrofer, men angiveligt ville der være tale om ulovlig medicin-import, hvis svenske ambulancer kørte til Danmark med svensk medicin i bårerummet. Men nu afviser indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at der er et problem – loven tager nemlig udtrykkeligt højde for den type situationer. Ministeren vil dog præcisere lovteksten, så det tydeligt fremgår, at ikke kun læger men også ambulancepersonale kan anvende medicin fra udlandet.

Præhospital

Advarer mod “ekstra” helikopterberedskab

Det er “Kejserens nye Klæder” at indføre nyt civilt dansk helikopterberedskab, når vi har et beredskab i flyvevåbnet, og samfundet risikerer dermed at spilde millioner på ekstra helikopterberedskab. Det skriver Mads Klokker, der overlæge ved flyvemedicinsk klinik på Rigshospitalet, i et debatindlæg i Dagens Medicin. Han mener, at man i stedet skulle udnytte de eksisterende redningshelikoptere, som nærmest omkostningsfrit ville kunne varetage opgaverne.

Brandvæsen

Organisationer stifter Den Danske Redningsberedskabspris

En række aktører og organisationer indenfor det danske beredskab stifter nu i fællesskab Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen skal en gang om året uddeles til den eller de personer indenfor beredskabet, som har gjort sig mest fortjent til hæderen. Stifterne af Den Danske Redningsberedskabspris repræsenterer alle beredskabets faggrupper, og ved uddelingen af prisen vil der ikke blive taget hensyn til modtagernes tilhørsforhold – både fastansatte, deltidsansatte og frivillige kan modtage prisen.

Brandvæsen

Minister skal redegøre for ytringsfrihed i Beredskabsstyrelsen

Forsvarsminister Søren Gade (V) skal nu give en redegørelse for indholdet i den “mundkurv”, som Beredskabsstyrelsens ledelse tilsyneladende har udstyret medarbejderne med i forbindelse med forhandlingerne om en ny beredskabsaftale. Samtidig bliver Søren Gade bedt om at kommentere sagen set i lyset af den kritik, som han selv har fået af ombudsmanden for et forsøg på at begrænse en ansats ytringsfrihed.

Præhospital

Arbejdet med københavnsk 10-punktsplan afsluttet

Arbejdet med den 10-punktsplan, som de københavnske reddere og Falcks ledelse blev enige om efter de omfattende strejker tidligere på året, er nu afsluttet, og fra begge sider understreges det, at drøftelserne er foregået i en konstruktiv tone, og at det lover godt for samarbejdet om håndteringen af fremtidige udfordringer. En række punkter i planen er endeligt afklaret, mens andre punkter kræver en løbende dialog mellem parterne.

Brandvæsen

Fik hjertestop i 36 meters højde

En håndværker fik i dag et hjerteanfald på toppen af en af Parkens tribuner på Østerbro i København. I første omgang rekvirerede lægerne en redningshelikopter, så manden kunne reddes ned fra den næsten 40 meter høje tribune. Tribunen er nemlig så høj, at brandvæsnets stiger ikke var høje nok til redningen.