Nyt østjysk beredskab skal dække 407.000 borgere

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Fra 1. januar 2016 skal et nyt østjysk beredskab dække kommunerne Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø med i alt ca. 407.000 indbyggere. Det er i hvert fald de fire kommuners hensigt, og beredskabet kan blive endnu større, for Horsens og Hedensted kommuner er også inviteret til at deltage i samarbejdet, som dermed kan nå op på at dække 540.000 borgere.

Af en fælles erklæring fra de fire kommuner fremgår det, at formålet med samarbejdet er at skabe et nyt og moderne beredskab, der kan klare fremtidens udfordringer. Samarbejdet skal bygge på en fælles vision om at udvikle og nytænke beredskabet for at kunne udnytte mulighederne i den nye og større enhed samt øge samarbejde med andre beredskaber i regionen.

”Målet er, at det nye østjyske beredskab ikke blot skal kunne imødekomme de statslige krav om effektiviseringer, men også kunne levere en bedre opgaveløsning, der kan møde fremtidens behov”, skriver kommunerne.

Der skal med aftalen arbejdes på at udnytte beredskabets nye størrelse til at sikre høj faglighed og effektivitet på fælles områder som f.eks. administration, myndighedsarbejde, uddannelse, planlægning og koordinering. Samtidig skal der skabes grundlag for håndtering at de enkelte kommuners særlige beredskabsmæssige behov og udfordringer. “Det er ligeledes vigtigt for kommunerne, at aktive borgere fortsat engageres i form af deltids- og frivillige brandmænd”, fremgår det af erklæringen.

Annonce