Beredskab Øst har fundet besparelser på 9 mio. kr.

Google Maps
Brandstationen i Gladsaxe

Det kommende Beredskab Øst, der er en sammenlægning af fem storkøbenhavnske kommuners beredskaber, er ved at være på plads. Beredskabet er således tæt på at have fundet de pålagte besparelser på mere end 9 mio. kr., og en række nye aftaler om en ændret opgavevaretagelse er på plads.

Det er kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk, der indgår i Beredskab Øst, og alle fem kommuner har hidtil haft kontrakt med Falck om brandslukningen. En ny aftale mellem Beredskab Øst og Falck, som kom i stand hen over sommeren efter et udbud, betyder, at Falck fra årsskiftet skal levere brandfolk på de fire døgnbemandede brandstationer samt stille brandstationer til rådighed i Ballerup og Lyngby. Derudover skal Falck stille deltidsmandskab til rådighed.

Beredskab Øst har de seneste måneder ansat i alt otte nye medarbejdere. Foruden en administrativ medarbejder er der ansat syv beredskabsfaglige medarbejdere som følge af, at Beredskab Øst fra 1. januar 2016 skal varetage brandmesterfunktionen på de fire døgnbemandede brandstationer. De nye medarbejdere skal sammen med de nuværende kommunalt ansatte varetage brandmesterfunktionen på døgnvagt på alle hverdage, mens Falck, i modsætning til tidligere, kun skal levere brandmesterfunktionen på lørdage samt søn- og helligdage.

Med undtagelse af en enkelt, som startede den 1. november 2015, ansættes de nye medarbejdere den 1. januar 2016. De kommer bl.a. fra Københavns Brandvæsen, Østsjællands Beredskab, Ishøj Brandvæsen, Falck og Lejre Brandvæsen.

Beredskab leverer selv udstyr til brandfolkene

Udover at Beredskab Øst skal løse opgaver, som tidligere har været varetaget af Falck, vil alle brandkøretøjer samt alt materiel og udrustning fremover været ejet af Beredskab Øst, som stiller det til rådighed for Falck. Derfor har Beredskab Øst i den seneste tid bl.a. indkøbt branddragter hos Viking samt brandhjelme og røgdykkerudstyr hos Drâger Safety.

Derudover foretages en ensretning af alt kommunikationsudstyr – et arbejde som allerede er igangsat på stationerne og i brandkøretøjerne.

Beredskab Øst har indgået en samarbejdsaftale med Hovedstadens Beredskab om fælles vagt- og kontrolrumscentral fra den 1. januar 2016, og senest har Beredskab Øst indgået en aftale med Securitas om varetagelse af telefonbetjening samt overvågning af tyverialarmer og nødkald – indledningsvist for Gentofte Kommune.

Mange nye køretøjer

Som led i forberedelserne har Beredskab Øst også lejet en autosprøjte af Bornholms Brandvæsen. Indtil nye køretøjer leveres, skal den lejede autosprøjte erstatte en sprøjte, som lejes af Falck.

I den kommende tid færdigbygges endnu et følgeskadekøretøj, som placeres på brandstationen i Gentofte, der sammen med beredskab og køretøjer fra de øvrige brandstationer skal foretage akutte skadesafværgende tiltag på samtlige kommunale institutioner og bygninger i de fem kommuner. Køretøjet er opbygget identisk med et tilsvarende køretøj på stationen i Lyngby.

I løbet af 2016 leveres endvidere tre nye tanksprøjter opbygget med bl.a. CAFS-system og skæreslukker samt to nye vandtankvogne.

I de kommende uger uddannes det fuldtidsansatte brandmandskab på brandstationerne i eftersyn af brandslukningsmateriel, som er en af de opgaver, Beredskab Øst skal varetage for de fem kommuner fra årsskiftet

Brandstationer skal ombygges

De kommunale beredskabsmedarbejdere er indtil årsskiftet placeret på kommunernes rådhuse. Det ændres i den kommende tid, hvor ledelse og administration samles på brandstationen i Gladsaxe med de medarbejdere, som ikke har vagt. På de øvrige tre brandstationer vil der være kontorer, kundebetjening og mødelokale til brug for de medarbejdere, som er på vagt.

Brandstationen i Gladsaxe skal gennemgå en nødvendig renovering, og indtil den er færdig i foråret 2016, placeres hovedsædet midlertidigt på Gentofte Brandstation, mens de øvrige brandstationer er ved at være klar til, at nye folk rykker ind.

Annonce