Fynsk beredskab er blevet navngivet – og har udvalgt brandstation til lukning

Når ni af de 10 fynske kommuner fra årsskiftet går sammen i et fælles beredskab, så bliver det under navnet Beredskab Fyn. Det har de ni kommuners borgmestre besluttet. Beredskab Fyn får hovedsæde på den nuværende brandstation i Odense, der også skal huse en fælles vagtcentral.  Beredskabet skal spare 6 mio. kr. om året, og det medfører lukning af en brandstation.

Borgmestrene fra de fynske kommuner – med undtagelse af Middelfart – har besluttet at anbefale, at de ni involverede kommuner godkender en indstilling til organisering og vedtægter for det nye Beredskab Fyn.

Som en del af KL’s og regeringens aftale om beredskabsstrukturen skal Beredskab Fyn finde besparelser på 6 mio. kr. Ifølge de fynske kommuner indebærer det, at der uundgåeligt vil ske tilpasninger i det nye beredskab. Kommunerne understreger dog, at man som borger i de ni fynske kommuner som udgangspunkt ikke vil komme til at mærke væsentlige ændringer i de daglige, da sammenlægningen i første omgang mest foregår på det administrative plan.

Det foreslås således, at samtlige brandstationer med undtagelse af hjælpestationen i Gudme bevares. Kommunerne vurderer, at en lukning af denne station er forsvarlig i forhold til det nuværende serviceniveau – og der kompenseres for lukningen ved at indsætte en større enhed fra Svendborg og en hurtig enhed fra nærmeste station.

Færre brandfolk og indsatsledere

I det nye fælles fynske beredskab vil der også skulle hentes besparelser ved, at der på udvalgte alarmer blive sendt færre brandfolk end hidtil. Desuden vil indsatslederne komme til at dække større områder, fordi de kun skal deltage ved særlige brande eller ulykker.

For nogle borgere vil sammenlægningen kunne opleves som en forbedring, da beredskaberne nu får bedre muligheder for at operere på tværs af kommunegrænser, så det er den nærmeste station, der rykker ud til en given brand, ulykke eller lignende. Der kan også sammensættes udrykninger med køretøjer og mandskab fra flere stationer.

Optimering og rationalisering

”Det er klart, at med sammenlægningen af de ni fynske beredskaber ligger også et sparekrav. Derfor har vi set på, hvor vi kunne optimere og rationalisere det fynske beredskab, uden at det får større betydning for borgerne, medarbejderne og beredskabets service. Det synes jeg, vi er lykkedes med i dette forslag, som naturligvis først skal godkendes i de respektive byråd”, siger Kenneth Muhs, der er borgmester i Nyborg. Han er politisk ansvarlig for sammenlægningen.

”Målet i sidste ende er jo, at borgerne får en lige så god service som før. Og i nogle tilfælde, vil man endda opleve at beredskabet når hurtigere frem, da vi ikke er begrænset af de eksisterende kommunegrænser”, siger Kenneth Muhs.

Allerede i 2016 vil Beredskab Fyn evaluere de igangsatte ændringer i forbindelse med revision af den risikobaserede dimensionering for de ni kommuner.

Beredskab Fyn får hovedkvarter i Odense på den eksisterende brandstation på Åsumvej, hvor også en fælles vagtcentral vil blive placeret.

Annonce