GPS-udstyr viste forsinket brandudrykning

Tidligere på året investerede Jernløse Kommune 90.000 kr. i GPS-udstyr til at overvåge Falcks lokale brandslukningskøretøjer. Formålet var at kontrollere, om Falck overholder udrykningstiderne, efter at den lokale brandstation i Jernløse Kommune ved årsskiftet blev nedlagt, hvorefter brandslukningen i Jernløse i stedet blev fordelt mellem Falck-stationerne i Holbæk, Tølløse og Mørkøv. Og nu har GPS-udstyret for første gang vist, at et brandkøretøj ikke var fremme indenfor tidsgrænsen på 15 minutter.

Den forsinkede brandudrykning fandt sted ved en græsbrand i Undløse i marts. Her var autosprøjten fra Falck i Mørkøv fremme efter 13,22 minutter, hvilket er helt indenfor lovgivningens krav. Derimod var tankvognen først fremme efter 17,17 minutter.

Ifølge Falck er forklaringen på den forsinkede udrykning, at der var tekniske problemer med alarmeringssystemet. Normalt sender Falcks alarmeringssystem automatisk alarmen til den radiomast, som dækker det pågældende område, og derefter udsendes alarmen til deltidsbrandfolkenes alarmmodtagere. Ved branden i Undløse fungerede det automatiske alarmeringssystem imidlertid ikke, og derfor måtte nødkaldesystemet tages i brug. Det fungerer ved at vagtcentralen manuelt ringer til den aktuelle radiomast og så afsender alarmen. Ifølge Falck gav denne procedure en forsinkelse på to-tre minutter.

Hos Falck understeger man samtidig, at sagen fra Undløse faktisk har demonstreret, at der ikke er behov for GPS-udstyr. En del af begrundelsen for at anskaffe udstyret var, at kommunen dermed havde adgang til uafhængige registreringer af udrykningstiderne, mens Falcks egne registreringer delvist er baseret på manuelle arbejdsgange, idet ankomsttiden registreres ved, at brandfolkene ved ankomst trykker på en knap på radioen, så ankomsten registreres elektronisk på vagtcentralen. Dermed er der en teoretisk mulighed for misbrug – ved at der trykkes ankomst for tidligt. Men ved branden i Undløse stemmer GPS-systemets tidsregistreringer helt overens med tidsregistreringerne i Falcks rapporter.

GPS-udstyret viste sig dog nyttigt på et andet område: Ifølge Jernløse Kommune viser GPS-registreringen nemlig, at tankvognen fra Mørkøv kørte en mindre omvej på turen fra Mørkøv til Undløse, således at kørestrækningen blev omkring en kilometer længere end hvis den mest direkte rute var blevet valgt. Jernløse Kommune har nu sendt oplysningerne om ruten til Falck.

Tankvognens forsinkede ankomst havde ikke betydning i forbindelse med den aktuelle brand, der hurtigt blev slukket.

Annonce