Brandvæsen

Stiller forslag i Folketinget: Krav om 5 minutters afgangstid skal afskaffes

Det nuværende krav om, at brandvæsenerne skal afgå indenfor 5 minutter, giver et beredskab, der er mindre effektivt, fordi det kan være svært at finde deltidsbrandfolk og frivillige, som kan nå hurtigt nok frem til stationen. Derfor bør kravet afskaffes og erstattes af krav til responstiden. Det mener folketingsmedlem – og løsgænger – Mike Villa Fonseca, som har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget.

Brandvæsen

Udlicitering har givet markant hurtigere brandudrykninger

Sidste år valgte Bornholms Regionskommune at udliciteret det operative beredskab til Falck og Beredskabsstyrelsen. Og det har haft en særdeles positiv effekt på afgangstiderne, hvor andelen af rettidige udrykninger er steget fra 67 pct. til 88 pct. Særligt i Rønne afgår brandkøretøjerne i dag meget hurtigt, mens Beredskabsstyrelsen har udfordringer med autosprøjten i Allinge.

Brandvæsen

Fuldtidsbrandfolk skal løse alvorlige problemer med udrykningstiderne

Falck har alvorlige problemer med at overholde kravene til afgangstider i Holbæk Kommune. Alene fra januar til juni har der været 48 afvigelser, hvor brandudrykningen typisk er kommet for sent afsted. Særligt alvorligt er problemet i Tølløse, hvor en udrykning sidste år blev forsinket med 28 minutter, men efter at kommunen har truet med at opsige aftalen med Falck, bliver der nu indsat fuldtidsbrandfolk i Tølløse.

Brandvæsen

Hård kritik af langsomme Falck-udrykninger

Falcks brandkøretøjer rykker for langsomt ud i Holbæk Kommune, og i mange tilfælde rykkes der heller ikke ud med det nødvendige antal brandfolk. Sådan lyder kritikken fra kommunen, hvor politikerne betegner situationen som ”rystende” og ”kedelig”. Efter næsten 100 fejl i udrykninger i år, vil kommunen have Falck til at løse problemerne, inden kontrakten kan forlænges.

Brandvæsen

Brandvæsen og Falck bytter station efter store problemer med afgangstiderne

Det seneste års tid har samarbejdsrelationerne mellem Falck og Stevns Kommune udviklet sig i vidt forskellige retninger. Kort tid efter, at Falck havde bygget en helt ny station i Store Heddinge, valgte Stevns Kommune at hjemtage brandslukningen i området, men samtidig blev Falck valgt som leverandør af brandkøretøjerne til det nye kommunale brandvæsen. Den nye brandstation i Store Heddinge blev indrettet i det frivillige beredskabs bygninger, men nu har Falck og kommunen indgået aftale om, at der byttes stationer: Brandvæsenet flytter ind på Falck-stationen, mens Falck flytter sin ambulance til brandstationen. Årsagen er tilsyneladende en nærmest katastrofal udvikling i brandvæsenets afgangstider.

Google Maps
Brandvæsen

Næstved Brand & Redning er på vej mod 1-minutsberedskab

Massive problemer med rekruttering af deltidsbrandfolk og dermed også med udrykningstiderne ser nu ud til at føre til en større omlægning af beredskabet hos Næstved Brand & Redning. Den lokale beredskabskommission har således besluttet, at der skal arbejdes for at få indført 1-minutsberedskab på brandstationen i Næstved i dagtimerne. Det vil koste kommunen ca. 2,9 mio. kr. ekstra om året.

Google Maps
Brandvæsen

Vejle Brandvæsen har problemer med udrykningerne i Hedensted

Tidligere på året rettede Vejle Brandvæsen kritik mod Falck for ikke at leve op til kontrakten om brandslukning i Give-området, efter at en prøvealarmering havde vist, at der manglede en brandmand og en del materiel på Falcks slukningstog. Nu er det så Vejle Brandvæsen selv, som kritiseres for ikke at leve op til en kontrakt, nemlig brandslukningskontrakten med nabokommunen Hedensted. I Hedensted mener man nemlig, at Vejle Brandvæsens udrykninger er for langsomme.

Brandvæsen

Brandbilen er fremme på 7 minutter og 51 sekunder

Når alarmen går til en brand-, rednings- eller miljøopgave, så tager det i gennemsnit 7 minutter og 51 sekunder, inden det første brandkøretøj er fremme. Det fremgår af brandvæsenernes udrykningsstatistik for 1. halvår af 2012, der også viser, at der er stor forskel på kommunernes udrykningstider. I kommunen men de hurtigste udrykninger er den gennemsnitlige udrykningstid på kun 4:06 minutter, mens ventetiden er oppe på 12:42 minutter i den kommune, der har de længste udrykningstider.

Brandvæsen

Falck levede ikke op til kontrakt ved prøvealarmering

Før sommerferien gennemførte Vejle Kommune en uvarslet prøvealarmering af Falck-stationen i Give, som står for brandslukningen i en del af Vejle Kommune. Prøvealarmeringen viste, at Falcks afgangstid var i overensstemmelse med kontrakten, men også at der manglende en brandmand på udrykningen – hvilket betød, at det ikke havde været muligt at indsætte røgdykkere med sikringshold, hvis der havde været tale om en reel alarm. Desuden manglede der en del materiel på stationens autosprøjte, som var et lånekøretøj.