Greve mister alle deltidsbrandfolkene samt tankvogn og drejestige

Google Maps
Falcks brandstation i Greve. Arkivfoto.

Den nye dimensionering af Østsjællands Beredskab går hårdt ud over brandstationen i Greve. Alle 12 deltidsbrandfolk er opsagt, og stationen mister sin tankvogn og drejestige. Tilbage bliver alene en autosprøjte, der bemandes med fire brandfolk i 1-minutsberedskab. For få år siden havde stationen fem brandkøretøjer og 28 deltidsbrandfolk.

Østsjællands Beredskabs nye dimensionering bliver en realitet i forbindelse med, at en ny kontrakt med Falck træder i kraft den 1. februar 2019.

På Falcks brandstation i Greve vil beredskabet efter månedsskiftet alene bestå af en autosprøjte bemandet med fire brandfolk i 1-minutsberedskab. Stationens tankvogn og drejestige udgår, og alle 12 deltidsbrandfolk er blevet opsagt. Det oplyser tillidsmand Michael “Grønt” Jensen. Siden 2010 er beredskabet i Greve flere gange blev reduceret. Dengang bestod det af to autosprøjter, to tankvogne, en drejestige og 28 deltidsbrandfolk – samt de fire brandfolk i 1-minutsberedskab.

Fremover vil brandudrykninger i Greve kræve assistance fra nabostationerne. Disse stationer er dog også ramt af sparekniven. I Solrød fjernes en tankvogn og fire brandfolk, mens Taastrup mister to af de seks brandfolk i 1-minutsberedskab, således at det fremover kun er autosprøjten, der er i 1-minutsberedskab. Skal drejestigen eller tankvognen også afsendes, skal de i stedet bemandes med deltidsbrandfolk.

Annonce