Google Maps
Brandvæsen

Nyt beredskab kan få en meget skrabet økonomi

Alt tyder på, at kommunerne Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup går sammen og danner et nyt beredskab. Men foreløbige beregninger viser, at det nye beredskab vil få et meget skrabet budget, hvis kommunernes betaling skal holdes på samme niveau som hidtil. Samtidig viser beregningerne, at det kan være en stor overskudsforretning at tage Solrød Kommune med i beredskabet.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt fælleskommunalt brandvæsen bliver en realitet den 1. januar 2013

Det fælleskommunale beredskab for Greve og Solrød kommuner er nu vedtaget af politikerne, og det bliver en realitet fra 1. januar 2013. Samarbejdet indebærer, at de to kommuner bliver ét slukningsområde. De to nuværende brandstationer i Greve og Solrød bibeholdes, men slukningskøretøjerne fordeles lidt anderledes på de to stationer. Indsatsledervagten for begge stationer kommer til at ligge i Greve.

Google Maps
Brandvæsen

Samarbejde betyder nedlæggelse af 2. slukningstog i Greve

Et tæt beredskabssamarbejde mellem Greve og Solrød kommuner, hvor de to kommuner bliver ét samlet slukningsområde med 70.000 indbyggere, er tæt på at blive en realitet. I Solrød Kommune har økonomiudvalget godkendt samarbejdsplanen, og onsdag er det så politikerne i Greve, som skal tage stilling. Samarbejdet indebærer, at der på brandstationerne i Solrød og Greve skal være en tanksprøjte og en tankvogn, der så kan suppleres af en drejestige fra Greve. Samtidig reduceres det samlede beredskab, da det nuværende 2. slukningstog i Greve nedlægges og fire brandmandsstillinger forsvinder.

Google Maps
Brandvæsen

Greve og Solrød vil arbejde tæt sammen – og reducere beredskabet

Det planlagte beredskabssamarbejde mellem Greve og Solrød kommuner tegner til at blive et meget tæt samarbejde, hvor de to kommuner vil komme til at udgøre ét slukningsområde, og hvor udrykninger sammensættes med køretøjer fra stationerne i Greve og Solrød. Samtidig reduceres det samlede beredskab, således at Greves 2. slukningstog nedlægges, mens Solrøds slukningstog reduceres til ét køretøj. Det frivillige beredskab i Greve skal fremover udgøre 3. slukningstog.

Google Maps
Brandvæsen

Brandvæsen har uddannet seks ’ildfluer’

De seneste år er betegnelser som juniorbrandmænd og brandkadetter dukket op i det danske beredskab. Men i Greve har man indført endnu en betegnelse, nemlig ’ildfluer’. Det er Greve Brandvæsen, som i samarbejde med Gadeteamet i Greve Kommune netop har givet det første hold en uddannelse som ildfluer, der er en forløber for uddannelsen til brandkadet.

Google Maps
Brandvæsen

Solrød og Greve overvejer beredskabssamarbejde

Fremover bliver Greve og Solrød kommuner måske til ét stort slukningsområde, hvor de to kommuners beredskaber skal indgå i et ligeværdigt samarbejde om brandslukningen. Målet med samarbejdet vil være at opnå stordriftsfordele og synergieffekter samt besparelser ved at de to kommuner kan have en fælles brandslukningskontrakt. Politikerne skal i begyndelsen af 2012 tage stilling til samarbejdet.

Google Maps
Brandvæsen

10 deltidsbrandfolk fyres i Greve

Økonomiske problemer i Greve Kommune medfører nu, at 10 af de 28 deltidsbrandfolk hos Falck i Greve kan se frem til at modtage en fyreseddel. Greve Kommune og Falck har nemlig indgået en aftale om at reducere det beredskab, som kommunen efter en udbudsrunde indgik kontrakt med Falck om. Udover at de 10 brandfolk fyres, så vil et næsten nyt slukningskøretøj blive erstattet af en trailer, og et beløb, der var afsat til at motivere deltidsbrandfolkene, inddrages.

Google Maps
Brandvæsen

Falck skal betale bod for langsomme brandudrykninger

Falck skal betale en bod på 76.000 kr. til Greve Kommune, fordi 10 ud af 110 brandudrykninger i årets første kvartal ikke overholdt de krav til udrykningstid, som er fastsat i kontrakten mellem kommunen og Falck. Samtidig truer kommunen med at genoverveje kontrakten med Falck, hvis der ikke sker markante forbedringer inden sommerferien.

Google Maps
Brandvæsen

Ny aftale giver 1-minutsberedskab døgnet rundt i Greve

Greve Kommune har haft kommunens brandslukning i udbud, og udbuddet blev vundet af Falck, der også i dag står for opgaven. Som led i den nye brandslukningsaftale forbedres beredskabet, så der fremover døgnet rundt vil være et 1-minutsberedskab på fire mand, der suppleres af deltidsbrandfolk ved større indsatser. Kommunen overtager samtidig selv driften af støttepunktet og ansvaret for de frivillige i beredskabet – en opgave, som Falck hidtil har stået for.