Har indsat Nordens første brandslukningscontainer til el-biler

Efter inspiration fra udlandet har Beredskab Øst udviklet den første brandslukningscontainer til håndtering af brande i el-biler og batterier i Danmark – og i hele Norden. Indsættelsen af den nye skal ses i lyset af, at der forventes en stor stigning i salget af el-biler, således at el-bilerne i 2050 ventes at stå for en tredjedel af det samlede bilsalg i verden.

Containeren er udstyret med en 1.000 l/min pumpe og elektrisk spil, og den er desuden – på forsøgsbasis – monteret med et inergenanlæg til brandslukning. Brandslukningscontaineren forventes placeret på brandstationen i Gentofte, hvor den vil blive fremført af stationens redningskran. Som bemandes af det faste brandmandskab – som inden for få uger vil være uddannet. Containeren kan herefter rekvireres af alle beredskaber.

Brande giver mange udfordringer

Brande i el-biler, hvor batteriet er antændt, er på nogle områder mere udfordrende end almindelige bilbrande. Erfaringer fra brande i el-biler samt en række vejledninger på området peger især på disse udfordringer:

  • Der skal anvendes meget vand – mellem 10 og 12 m3 fordelt på to angrebshold.
  • Risiko for genantændelse af batteriet op til 15 timer efter at branden er slukket.
  • Indsatsen med slukningen og sikring mod genantændelse kan vare op til 24 timer.
  • Antændelse af batteriet (100 KWh) kan potentielt udvikle op til 20 kg. hydrogrenflourid, som er meget giftigt.

De første brande i el-biler har fundet sted herhjemme, men containeren vil også kunne anvendes ved brande i batterier generelt.

Den nye container vil kunne rekvireres til brande i el-biler, hvor det konstateres, at batteriet er påvirket, og den vil forbedre indsatsen på en række områder, ligesom omgivelserne vil blive mindre påvirket – hvorved indvirkningen på miljøet vil kunne reduceres.

Uanset hvor i landet, eller den sydlige del af Sverige, en brand i el-biler måtte forekomme, vil containeren kunne forbedre opgaveløsningen, også selv om køretiden er et par timer.

Hurtigere og mere miljøvenlig indsats

Indsatstaktikken består i, at den først ankomne enhed vil dæmpe branden på vanlig vis. Derefter vil man via et elektrisk spil på containeren trække den brændende bil ombord, hvor et dyssesystem vil håndtere branden i den lukkede container ved hjælp af egen pumpe og recirkulering af vandet. Containeren vil herefter kunne transporteres til et øde område, hvor branden vil kunne håndteres.

Det medfører en række fordele:

  • Mindre ressourceanvendelse.
  • Mindre anvendelse af vand, og recirkulering af den netop nødvendige mængde slukningsvand.
  • Det forurenede og genbrugte slukningsvand kan herefter bortskaffes korrekt.
  • Mindre påvirkning af infrastruktur, eksempelvis motorvej eller trafikknudepunkt, hvis indsatsen ellers skulle have været afviklet over mange timer.
  • Miljøpåvirkningen med hydrogenflourid vil kunne ske i et område, hvor det ikke påvirker omgivelserne
Arbejder med flere nyskabelser

”Jeg har i forbindelse med mit masterstudie på DTU fået interesse for dette område, hvor udviklingen sker meget hurtigt, og hvor vi i beredskabsenhederne vil stå over for en række problemstillinger, som vi bør planlægge for. Jeg er glad for, at vi nu har et bud på, hvordan vi kan håndtere også denne type hændelser. Nu arbejder vi videre med at finde udstyr og teknologier, som gør det muligt at trække en brændende el-bil ud af f.eks. en røgfyldt parkeringskælder, for som reglerne er nu, så er dette et ureguleret område”, fortæller beredskabsinspektør Nikolaj Lund Marquart fra Beredskab Øst, som har været en af idemagerne til containeren.

Beredskabsinspektør Søren Kafton Simonsen, som har været projektansvarlig, supplerer: ”Projektet har været undervejs noget tid, og vi har haft et utrolig godt samarbejde med leverandøren. Nu kommer opgaven med at uddanne mandskabet og høste erfaringer, både nationale og internationale”.

Foto: Beredskab Øst

Annonce