Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande vil danne fælles beredskab

Endnu en af de nye, fælles beredskabsenheder er ved at tage form. I Midtjylland har kommunerne Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande således fundet sammen, og de vil nu igangsætte processen med at danne et fælles beredskab. Det nye samarbejde skal resultere i stordriftsfordele, effektiviseringer og synergieffekter.

De tre kommuner har valgt at arbejde sammen, fordi de geografisk hænger sammen, ligesom der allerede er et vist samarbejde og er samme tilgang til brugen af frivillige i beredskabet. Desuden har de tre kommuner alle en kombination af egne brandvæsener og aftaler med Falck.

Der har været afholdt et indledende møde på chefniveau, og i øjeblikket er der i de tre kommuner ved at blive truffet politiske beslutninger om udarbejdelse af aftalegrundlaget for et fremtidigt samarbejde.

Arbejdet bliver organiseret med en politisk styregruppe bestående af formændene for beredskabskommissionerne i de tre kommuner, en administrativ styregruppe bestående af tekniske direktører fra de tre kommune samt en administrativ projektgruppe.

Forventningen er, at endeligt politisk beslutningsgrundlag kan være på plads inden sommeren 2015, således at det nye samarbejde kan iværksættes den 1. januar 2016.

I første omgang opnås de tre kommuners andel af økonomiaftalens besparelse i 2015 ved en budgetreduktion i de enkelte kommuner, hvor f.eks. Herning skal spare 1,5 mio. kr. på beredskabet, mens udmøntningen af besparelsen i 2016 sker i form af stordriftsfordele, effektiviseringer og synergieffekter i det nye samarbejde.

Annonce