Hjemtagning ville være billigere – men brandvæsen fortsætter

Google Maps
Brandstationen i Fredericia. Arkivfoto

Fredericia Kommune kunne spare 1,9 mio. kr. om året, hvis kommunen hjemtog de serviceopgaver, som TrekantBrands station i Fredericia i dag udfører for kommunen, og hvis man samtidig opkrævede en korrekt husleje for brandstationen. Men i et nyt budgetforlig har kommunen besluttet, at opgaverne ikke skal hjemtages.

I dag udfører TrekantBrand en lang række serviceopgaver – såkaldte sideaktiviteter – for Fredericia Kommune. Det drejer sig blandt andet om sygetransport, vedligeholdelse af den kommunale vognpark, nødkalds- og nøgleservice og vagtservice for Fredericia Teater.

Fredericia Kommune påpeger imidlertid i et oplæg til kommunens budgetforhandlinger, at der er tale om opgaver, som med fordel kunne hjemtages eller løses af en anden aktører, hvilket ville gøre det muligt at omprioritere penge til den borgernære velfærd.

Hjemtagning vil give mere fleksible løsninger

Kommunen har beregnet, at man kan spare 0,6 mio. kr. om året ved at lade en anden operatør varetage den visiterede kørsel af borgere. Samtidig vurderer kommunen, at man med fordel kan hjemtage vedligeholdelse af den kommunale vognpark, nødkalds- og nøgleservice og vagtservice for Fredericia Teater, hvilket – sammen med en mere korrekt husleje for brandstationen – ville give en yderligere besparelse 1,3 mio. kr. om året.

”Ved hjemtagning af sideaktiviteterne forventes det at opnå (udover direkte besparelser) smidigere arbejdsgange, mere fleksible løsninger og større gennemsigtighed for brugerne af aktiviteterne til gavn for kommunen”, skriver kommunen i oplægget.

I den endelige budgetaftale har politikerne imidlertid besluttet, at der ikke skal ske en hjemtagning, men at der i stedet afsættes 1 mio. kr. årligt til at dække ekstraudgifterne ved at TrekantBrand varetager sideaktiviteterne.

Annonce