Mange nye brandkøretøjer på vej til TrekantBrand

Arkivfoto

Tre nye drejestiger til erstatning for ældre redningslifte. Og en række autosprøjter og tankvogne til erstatning for Falcks nuværende køretøjer på ni brandstationer. Det er blandt de nyheder, som kommer til at ske de næste år hos TrekantBrand, der dækker kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen.

TrekantBrand har i dag fem højderedningskøretøjer, der er placeret i Grindsted (ni år gammel), Vejle (17 år gammel), Kolding (11 år gammel), Fredericia (20 år gammel) og Middelfart (14 år gammel).

Indenfor en kort årrække vil der dermed være tre køretøjer, som har overskredet den levetid på 20 år, der efter TrekantBrands strategi på materielområdet skal udløse en udskiftning. Samtidig er der tale om redningslifte, som de fleste danske brandvæsener i disse år vælger at udfase til fordel for drejestiger.

Fællesudbud med fire brandvæsener

Derfor indgår TrekantBrand nu i et igangværende fællesudbud, som Aarhus Kommune gennemfører på vegne af Østjyllands Brandvæsen, Nordjyllands Beredskab, Beredskab & Sikkerhed og altså TrekantBrand.

Som led i dette udbud vil TrekantBrand få leveret en drejestige til Fredericia i 2021 og en drejestige til Vejle i 2023, mens der er option på en drejestige til Middelfart i 2026. Udbuddet omfatter i øvrigt en drejestige til Østjyllands Brandvæsen i 2021, drejestiger til Nordjyllands Beredskab i 2022 og 2023 samt option på en drejestige til Beredskab & Sikkerhed.

Drejestigerne bliver standardmodeller, som vil være ens for alle de deltagende brandvæsener. Chassiserne ventes at blive Scania L 360 B4x2, der indkøbes gennem en rammeaftale.

Lejer Falck-køretøjer i et år

Herudover er der en række nye køretøjer på vej som led i implementeringen af en ny brandslukningskontrakt mellem TrekantBrand og Falck, der omfatter driften af brandstationerne i Give, Grindsted, Ejby, Vejen, Brørup, Kolding, Billund, Egtved og Bredsten.

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2021, og TrekantBrand har gjort brug af en option, hvor Falcks nuværende køretøjer lejes i et år. Derefter hjemtages køretøjerne, således som det er sket i de fleste brandvæsener, hvor vurderingen er, at den lave rente, som offentlige myndigheder betaler ved leasing, giver en besparelse fremfor en løsning, hvor køretøjerne lejes hos Falck.

TrekantBrand har igangsat arbejdet med at få udskiftet Falcks køretøjer frem mod 2022. Der er tale om indkøb af autosprøjter og tankvogne til Falcks brandstationer, og antallet af køretøjer gør, at det er en opgave, som skal i udbud. I øjeblikket er brandvæsenet ved at vurdere, om der også her er mulighed for et fællesudbud. En fællesudbud vurderes nemlig at være en bedre forretning end at benytte sig af de rammeaftaler, som Beredskabsstyrelsen (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) har indgået.

Indsatsmundering i form af hjelme, støvler og branddragter til brandmandskabet er også ved at blive indkøbt til Falcks ni stationer, så de er klar til årsskiftet. Fra 1. januar 2021 vil alt mandskab i TrekantBrand dermed have ens uniformering ved indsats.

Som led i implementeringen er Falcks mandskab også blevet oprettet i TrekantBrands driftsstyringssystem, Assign. Dermed kan Falcks brandstationer – på samme vis som brandvæsenets egne stationer – bestille logistikstøtte efter indsats, f.eks. udskiftning (vask) af indsatsmundering, fyldning af flasker og vask af slanger.

Øvrig implementering omfatter blandt andet, at der bliver klargjort til hjemtagning af vagtcentralbetjening af de resterende fem Falck-stationer fra 4. januar 2021. I praksis vil dækningen dog være teknisk klar senest medio december 2020, hvor der skal være etableret sendepositioner samt indkøbt alarmmodtagere til brandmandskabet.

Annonce