Hovedstadens Beredskab venter underskud på 10 mio. kr. i år

Leverancen af flere ambulancer til Region Hovedstaden vil i år give Hovedstadens Beredskab en ekstraindtægt, men beredskabets udgifter er steget mere, og derfor ventes der nu et underskud på små 10 mio. kr. En stor del af pengene finansieres dog af et overskud i 2016, ligesom beredskabet investerer i en budgetanalyse, som skal pege på besparelser i de kommende år.

I alt forventer Hovedstadens Beredskab at årets indtægter bliver 13,7 mio. kr. højere end budgettet på 577 mio. kr. Det skyldes primært, at beredskabet har overtaget udlejning af beskyttelsesrum fra Københavns Kommune, at Region Hovedstaden har købt ekstra ambulanceberedskaber samt at der er øget aktivitet indenfor rådgivning og uddannelse til eksterne kunder.

Samtidig forventer beredskabet imidlertid, at udgifterne bliver 23,2 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes især øgede lønudgifterne til de ekstra ambulancer, omkostninger til den øgede rådgivning og uddannelse, ansættelse af elever samt en stigning i antallet af ekstravagter.

Investerer i it-projekter

Selv om der dermed er udsigt til et underskud på 9,5 mio. kr. i år, så trækkes størstedelen af pengene – nemlig 8,5 mio. kr. – fra et overskud, som beredskabet fik i 2016. De penge bruges i år på implementering af nyt vagtplanlægningssystem, nyt økonomisystem, et it-infrastrukturprojekt samt investeringer i køretøjer og materiel.

Herudover bruger Hovedstadens Beredskab 1 mio. kr. på at få udarbejdet en budgetanalyse, men det forventes finansieres af de besparelser, som budgetanalysen vil pege på.

Økonomien i Hovedstadens Beredskabs ambulancekørsel for Region Hovedstaden har beredskabet valgt at bevare som en dyb hemmelighed. Det ligger dog fast, at økonomien er presset, og ifølge beredskabet ”fortsætter udfordringerne fra 2018 ind i 2019, og der er igangsat initiativer på området”. Men forventer et resultat på omtrent samme niveau som det – hemmelige – resultat i 2018.

Annonce