Indgår ny brandslukningsaftale – men brandfolk er utilfredse med nedskæringer

Google Maps
Brandstationen i Solrød. Arkivfoto

Østsjællands Beredskab har nu indgået en ny kontrakt med Falck. I Solrød betyder det, at den lokale tankvogn nedlægges. I stedet baseres beredskabet på assistance fra nabokommunerne. Brandfolkene hos Falck i Solrød er stærkt utilfredse med beslutningen, men Østsjællands Beredskab mener, at det er en sag mellem Falck og redningskorpsets medarbejdere.

Med den nye brandslukningskontrakt mellem Østsjællands Beredskab og Falck kommer beredskabet i Solrød Kommune i højere grad til at bygge på et samarbejde mellem flere kommuner. Kontrakten implementerer nemlig en ny risikobaseret dimensionering, hvor udrykningerne i stort omfang skal sammensættes med mandskab og materiel fra flere stationer.

Østsjællands Beredskab har indgået en ny kontrakt med Falck. Det betyder, at beredskabet bliver organiseret på en ny måde, hvor der i højere grad trækkes på de otte ejerkommuners fælles ressourcer.

Brandfolk: I sparer på Danmarks næstbilligste brandvæsen

I Solrød medfører det, at den lokale tankvogn på Falck-stationen i Solrød nedlægges, og at fire brandfolk spares væk. Men det er de lokale brandfolk stærkt utilfredse med.

”Det betyder at man sparer tankvognen plus fire brandfolk (fire folk, der kun får løn når vi kører, samt en tankvogn fra 2007, der er afskrevet for længe siden). Solrød Brandvæsen er landets næstbilligste brandvæsen, så det siger sig selv at besparelsen er minimal. Der sidder et røgdykkerhold på sprøjten og et andet røgdykkerhold på tankvognen. De virker som sikringshold for hinanden som reglerne foreskriver, men uden et af røgdykkerholdene vil man ikke kunne trænge ind i bygninger og redde mennesker, dyr og værdier. Dette vil først kunne lade sig gøre, når der kommer et hold mere fra Greve, Roskilde eller Køge. Som vi tidligere har skitseret, vil der gå 10-11 min. fra alarmen er gået, før Lellinge kan være fremme, dette selv om de skal afgå på 1 min. og Solrød skal afgå på max. 5 min. Tankvognen kører ligeledes med som sikring på motorvejen, hvilket vil betyde, at vi ikke starter arbejdet på motorvejen, før der kommer en tankvogn fra et af de nævnte steder”, fortæller tillidsmand Michael Hansen fra Solrød Brandvæsen.

”For nogle år siden valgte Solrød Kommune at spare penge på vedligeholdelse af brandhanerne, så 2/3 af alle brandhaner i Solrød er malet sorte og ikke kan bruges. Under den spareøvelse valgte man at sprøjten skulle have en større tank, så man sammen med tankvognen kunne have vand nok til nabo-brandvæsenerne kom. Det man dengang hængte spareøvelsen op på, fjerner man nu. Tankvognen har kørt 30 gange assistance til Køge og Greve i 2018, så hvor kommer vores hjælp fra, når vi er afhængige af andre for at få vand? Så kære Solrød-borgere, vi vil MEGET gerne kunne hjælpe dig og din familie, hvis uheldet er ude, men byrådet har valgt, at hvis vi skal ind og røgdykke efter dig, eller klippe dig fri af en bil, skal vi vente på nabobrandvæsenet”, lyder det fra Michael Hansen.

Beredskabsdirektør: Falck har kvalitetssikret organiseringen

Hos Østsjællands Beredskab anerkender man, at den nye kontrakt vil ændre på en del af den lokale beredskabsbemanding i flere kommuner, herunder også Solrød Kommune. Men beredskabet vil fortsat være i orden, mener beredskabsdirektøren:

”Østsjællands Beredskab er fortsat fuldstændig forsvarligt, og borgere og virksomheder i Solrød Kommune kan fortsat føle sig trygge. Der er tale om, at vi organiserer beredskabet på en ny måde med et stærkere samarbejde, hvor vi i højere grad trækker på vores fælles ressourcer. Det er en plan, der bygger på dybdegående analyser, og som den øverste beredskabsmyndighed i Danmark har sagt er fuldt ud forsvarlig. Samtidig har Falck også kvalitetssikret den nye organisering. Jeg har fuld forståelse for, at det kan være svært for den enkelte brandmand at beredskabet er organiseret på en ny måde, men i sidste ende er det en sag mellem Falck og deres medarbejdere”, siger Lars Robétje, der er beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab.

Annonce