Østsjællands Beredskab og Falck: Vi indestår for kvaliteten og sikkerheden

Den nye brandslukningsaftale mellem Østsjællands Beredskab og Falck er blevet kritiseret, men de to parter slår fast, at både Østsjællands Beredskab og Falck som leverandør kan indestå for kvaliteten og sikkerheden i den indgåede aftale. Som led i aftalen bliver der færre brandfolk, men det bygger ifølge de to parter på grundige analyser.

Formanden for beredskabskommissionen i Østsjællands Beredskab, Greve-borgmester Pernille Beckmann, har sammen med sine borgmesterkollegaer underskrevet en ny 8-årig aftale med Falck om løsning af brandopgaven i Greve, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Solrød og Stevns.

Opgaven har været i udbud primo 2017, hvor det alene var Falck, der viste interesse for opgaven. Dette har nu efter 1½ års forhandlinger resulteret i en aftale, som alle parter erklærer sig tilfredse med.

”Vi når i mål med de krav, vi havde sat til kontrakten, både økonomisk og kvalitetsmæssigt, og det er vi selvfølgelig glade for er lykkes, selvom det har taget lang tid at nå hertil”, siger Pernille Beckmann.

Træder i kraft om få uger

Aftalen træder i kraft 1. februar 2019. For borgere og virksomheder i området vil der ifølge Østsjællands Beredskab ikke kunne ses de store forandringer i forhold til det beredskab, man kender i dag. Det er de samme brandfolk, de samme stationer og i vidt omfang også de samme køretøjer, som bliver brugt i dag, der også i fremtiden kommer til at køre i området.

Aftalen bygger dog på mere samarbejde og bedre udnyttelse af de fælles ressourcer. Derfor kan man se, når man tæller efter, at antallet af brandfolk i det samlede område er reduceret. Ifølge Østsjællands Beredskab har aftalen dog ikke konsekvenser for borgernes sikkerhed, hvilket har været en afgørende forudsætning for den nye aftale. ”Beredskabet har lavet grundige analyser forud for den nye dimensionering, og de viser, at hjælpen i den nye aftale vil komme lige så hurtigt frem som tidligere, den vil nu bare blive sammensat af mandskab og køretøjer fra flere stationer. En udrykning i Greve kan f.eks. fremover bestå af en sprøjte fra Greve og en tankvogn fra Høje-Taastrup”, oplyser Østsjællands Beredskab.

Falck er også glade for den nye aftale:

”Vi har i dagligdagen et tæt og godt samarbejde med Østsjællands Beredskab, hvor det lykkes at gøre nytte af det, vi hver især er bedst til, men også gøre det vi er bedst til sammen. Det har vi f.eks. set på uddannelsesområdet, hvor vi både planlægger, tilrettelægger og afholder branduddannelse sammen og derved får dygtigere brandfolk, der kender og kan bruge hinanden uanset hvilket logo, der står på deres brandhjelm”, siger branddirektør Max Andersen fra Falck. Han fortæller, at dette samarbejde også har været bærende for, at de nye aftaler er kommet i hus på en god og konstruktiv måde, som har sikret, at Østsjællands Beredskab og Falck som leverandør kan indestå for kvaliteten og sikkerheden i den indgåede aftale.

Kommuner kan tage deres del af aftalen med sig

Aftalen tager højde for, at kommunerne i Østsjællands Beredskab i slutningen af 2018 har besluttet, at de ikke længere ønsker at samarbejde i den nuværende konstellation. Aftalen kan således ”knækkes op”, når der i de kommende år skal etableres nye beredskabsenheder i området, og hver af de nye beredskabsenheder kan tage deres del af aftalen med sig.

”Vi står i den kommende tid over for en stor opgave med at afvikle Østsjællands Beredskab og samtidig etablere nye mindre beredskabsenheder i området. Aftalen med Falck betyder, at vi kan garantere borgere og virksomheder et trygt og robust beredskab i denne overgangsperiode, som jo er vores vigtigste opgave”, siger Pernille Beckmann.

Østsjællands Beredskab blev etableret i 2015 som et samarbejde mellem kommunerne Greve, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Roskilde, Stevns, Solrød og Køge. Falck har i mange år været leverandør af beredskab i alle kommunerne undtaget Roskilde.

Annonce