Østsjællands Beredskab på vej mod opløsning

Efter at Køge Kommune har besluttet at forlade Østsjællands Beredskab, tyder alt på, at beredskabet nu er på vej mod opløsning. Fire af ejerkommunerne drøfter oprettelsen af et nyt beredskab, som vil indebære, at brandstationerne i Tåstrup og Greve skal erstattes af én ny station. Men flere af de andre og mindre ejerkommuner risikerer at bliver efterladt alene tilbage.

Østsjællands Beredskab er i dag det fælleskommunale beredskab for 325.000 indbyggere i Roskilde, Greve, Stevns, Køge, Høje-Tåstrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk kommuner. Men samarbejdet er aldrig kommet til at fungere, og tidligere på året besluttede Køge Kommune at forlade beredskabet og i stedet genetablere et selvstændigt beredskab.

Selv om den seneste overskrift på Østsjællands Beredskabs hjemmeside er, at ”Østsjællands Beredskab fortsætter uden Køge”, så ser det nu ud til, at Køge Kommunes enegang vil resultere i en opløsning af Østsjællands Beredskab.

Solrød og Stevns risikerer at stå alene

Dagbladet Roskilde skriver, at kommunerne Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Greve drøfter mulighederne for at oprette et fælles beredskab. I Roskilde Kommune går overvejelsen på at vende tilbage til et selvstændigt beredskab.

Det kan imidlertid efterlade de mindre kommuner Solrød og Stevns alene tilbage. Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), lægger således ikke skjul på, at han ikke ser Solrød som en del af det planlagte beredskab, hvor tanken er, at de nuværende brandstationer i Greve og Tåstrup skal erstattes af en ny, centralt placeret station, der dækker alle fire kommuner.

”Jeg er oprigtig i tvivl om en fælles station i midten af vores område også kan dække Solrød. De fire kommuner danner et nogenlunde cirkelformet geografisk område, og Solrød Kommune vil være som en »knast« på det område, sagt med alt respekt for Solrød, siger Michael Ziegler til Dagbladet Roskilde. I et brev til de tre andre borgmestre uddyber han, at Solrød Kommune næppe vil kunne betjenes af den nye station, hvis responstidskravene skal overholdes.

Annonce