Indsatslederuddannelse flyttes til Tinglev

Arkivfoto

Uddannelsen af indsatsledere fra brandvæsen og politi flyttes til Tinglev. Det ligger fast, efter at indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har meddelt, at han støtter Beredskabsstyrelsens planer om at samle uddannelsen på Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev. I dag foregår uddannelsen primært på Bernstorff Slot i Gentofte.

Beredskabsstyrelsens planer har ellers været udsat for kritik fra bl.a. Kommunernes Landsforening, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og dele af politiet, og der har været beskyldninger om, at Beredskabsstyrelsen i sin anbefaling til indenrigsministeren fortiede, at der var modstand mod planerne. Argumenterne for at bevare uddannelsen i København har været, at der her er mulighed for at anvende elever fra politiskolen i forbindelse med øvelser, og at der i København generelt er adgang til bedre og mere velegnede øvelsesfaciliteterne, bl.a. i Sydsverige.

Rigspolitiet har dog tilkendegivet, at de ud fra en samlet betragtning er enig i beslutningen om at samle indsatslederuddannelsen i Tinglev. Falck har tilkendegivet, at ved at samle uddannelsen i Tinglev forbedres kvaliteten af uddannelsen.

Efter at Line Barfod fra Enhedslisten har rejst sagen i Folketinget og bedt indenrigsministeriet om at kommentere sagen, har ministeren nu meddelt, at han stadig opfatter flytningen som en god plan, og at Beredskabsstyrelsen dermed kan fortsætte arbejdet med at samle uddannelsen. I sit svar skriver indenrigsministeren bl.a.: “Beslutningen om at anmode Beredskabsstyrelsen om at arbejde videre med planlægningen af en ny skolestruktur er truffet på baggrund af en samlet vurdering af de faglige, regionalpolitiske og økonomiske hensyn samt i tråd med drøftelserne forud for den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002. Beslutningen er således ikke truffet på grundlag af uvedkommende hensyn eller udelukkende på baggrund af økonomiske overvejelser. På ovenstående baggrund er det samlet set fortsat min opfattelse, at de foreslåede ændringer i uddannelsen af indsatsledere er en god plan. Jeg finder derfor ikke anledning til at ændre anmodningen til Beredskabsstyrelsen om at ! arbejde videre med planlægningen af de foreslåede ændringer i skolestrukturen”.

Annonce