Ingen sammenlægning af vagtcentraler

Google Maps
Brandstationen i Næstved

Vagtcentralerne hos Vestsjællands Brandvæsen og Midt- og Sydsjællands Brand og Redning bliver ikke lagt sammen. Det står klart efter et møde mellem de to beredskabers direktører. Den vestsjællandske beredskabskommisson havde ellers besluttet, at et samarbejde skulle undersøges som led i en spareplan, men Vestsjællands Brandvæsen vurderer, at en sammenlægning ikke vil give besparelser.

Umiddelbart ville en sammenlægning af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings vagtcentral i Næstved og Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral i Kalundborg medføre, at der kunne spares tre-fire stillinger, fordi man udenfor almindelig arbejdstid kunne nøjes med en fælles bemanding på en enkelt medarbejder. Det viser en analyse fra Vestsjællands Brandvæsen.

Samme analyse peger på, at vagtcentralen i givet fald skulle placeres i Næstved, da den server, som de to beredskaber i dag deler, allerede står dér. Alternativet ville være en placering på brandstationen i Sorø, som geografisk ligger centralt i dækningsområdet. Under alle omstændigheder ville en flytning dog medføre en del omkostninger.

Besparelser vil blive udlignet af nye udgifter

Ifølge Vestsjællands Brandvæsen udfører den nuværende vagtcentral i Kalundborg imidlertid administrative opgaver, som svarer til tre stillinger. Så selv om en flytning ville give en besparelse på tre-fire stillinger, så ville Vestsjællands Brandvæsen være nødt til at ansætte tre nye medarbejdere til at udføre disse administrative opgaver. Dermed ville besparelserne ”stort set” blive udlignet, vurderer brandvæsenet.

På den baggrund har de to beredskabsdirektører på et møde konkluderet, at der ikke er grundlag for at gå videre med en undersøgelse af en sammenlægning af vagtcentralerne.

Annonce