Sorø Kommune udtræder af Vestsjællands Brandvæsen

Google Maps
Sorø brandstation.

Et enigt byråd i Sorø Kommune har i dag besluttet, at kommunen træder ud af det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen, der dermed kastes ud i endnu en krise. Tidligere har også Lejre Kommune besluttet at forlade det økonomisk pressede brandvæsen. Sorø Kommune vil i stedet samarbejde med nabokommunen Slagelse.

Sorø Kommune indleder nu forhandlinger om udtrædelsesvilkårene og vil fortsat være medlem af Vestsjællands Brandvæsen indtil beslutningen om udtræden kan effektueres. Ifølge vedtægterne for brandvæsenet er der fra årsskiftet ét års opsigelse.

Hos Sorø Kommune understreger borgmester Gert Jørgensen, at kommunen ikke er utilfreds med løsningen af de operative opgaver i Vestsjællands Brandvæsen:

”Vores udtræden af Vestsjællands Brandvæsen er bestemt ikke en kritik af Vestsjællands Brandvæsens arbejde med at slukke brande eller redde menneskeliv og heller ikke af samarbejdet i kommissionen. Opgaverne er blevet løst virkelig godt, selvom grænsen for besparelser nok er nået. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at en forholdsmæssigt større andel af de gennemførte besparelser, herunder mandskabsreduktioner, også har ramt Sorø Kommune”, siger borgmesteren.

Netop økonomien har været et problem siden Vestsjællands Brandvæsen blev oprettet. Og det er baggrunden for kommunens beslutning:

”Da det ikke har været muligt at opnå en tilfredsstillende grad af budgetsikkerhed i Vestsjællands Brandvæsen, og da der inden udgangen af 2019 endnu ikke var udarbejdet en analyse, som skulle afdække et eventuelt behov for yderligere investeringer i det fælles brandvæsen, har Sorø Kommune valgt at afsøge muligheden for alternative løsninger”, siger Gert Jørgensen.

Slagelse vil anbefale et samarbejde

I stedet har Sorø Kommune henvendt sig til Slagelse Brand og Redning om muligheden for et fremtidigt samarbejde.

”Vi forventer, at et samarbejde med Slagelse Brand og Redning vil give os et mere robust brandvæsen med en bedre økonomisk gennemsigtighed og fremtidig budgetsikkerhed til samme udgiftsniveau”, siger Gert Jørgensen.

Hos Slagelse Kommunes side ser man interessante perspektiver i et beredskabssamarbejde med Sorø Kommune. Borgmester John Dyrby siger:

”Jeg ser frem til at kunne byde Sorø Kommune velkommen i Slagelse Brand og Redning og vil anbefale samarbejdet overfor såvel beredskabskommission og økonomiudvalg samt byråd, når Sorø Kommunes henvendelse vil blive behandlet i januar 2020. Vi har i forvejen et godt samarbejde, herunder om beredskab i forhold til motorvejen og Storebæltsbroen, så vi kan bygge videre på et godt udgangspunkt. Sammen kan vi sikre et godt og robust beredskab til borgere og virksomheder i begge kommuner”.

Annonce